Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Malířství 2 - letní

FaVU-B4M2-LAk. rok: 2021/2022

Semestr je zaměřen jak na pokračující rozvoj individuálního uměleckého projevu a kulturního rozhledu, tak na takřka úřednickou součást umělecké tvorby, prezentaci svého díla /portfolio, webové stránky, eseje o svém díle/, uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu a schopnost se přihlásit a pojmenovat svoji pozici v jeho rámci. Dále je nutné, aby se student podílel na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit. V této fázi pokračuje nastavený princip studia, to znamená stáže,výměny a poznávací studijní pobyty. Nadále je kladen důraz na formální a obsahovou stránku tvorby. Formou písemných kritických příspěvků na ateliérovém blogu, webu nebo jiném dostupném funkčním médiu si student tříbí a ujasňuje svá východiska. Schopnost odborné komunikace a spolupráce. Samostatná soustředěná příprava na bakalářskou práci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace bakalářského projektu.

Prerekvizity

Splněné teoretické předměty.
Účast na ateliérových schůzkách.
Absolutorium sedmého semestru.
Efektivně se ozvíjející osobnostní a umělecký potenciál.
Odborná orientace v současné problematice zvoleného média.
Schopnost samostatného rozvoje a studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kolektivní konzultace a diskuse.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Výuka probíhá formou kolektivní diskuse v kruhu nad tématy a konkrétními pracemi.
Práce je nahlížena z hlediska užití formy, přístupnosti potenciálního diváka a kontextu vznikajícího díla.
Individuálně rozvíjet především myšlení a integritu umělecké tvorby a osobnosti.
Na základě hledání podobností a konfrontace etablovaného umění se svýmy výstupy, uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu a schopnost se přihlásit a pojmenovat svoji pozici v jeho rámci.
Dále je nutné, aby se student podílel na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit
Vyslání na studijní cestu kde se student bude konfrontovat s jiným prostředím - stáž, výměna či přestup do jiného ateliéru, jak v rámci školy, tak v rámci celosvětového dostupného školního systému.

Způsob a kritéria hodnocení

Státní bakalářská zkouška.

Osnovy výuky

Kontinuální rozvoj dovedností ve zvoleném médiu.
Rozvoj osobnosti a intelektuálních schopností.
Studium současného umění v oboru.
Pravidelná účast na ateliérových konzultacích.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu
Podíl na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit.
Absolutorium tuzemské či zahraniční stáže za účelem ověření si dosažených kvalit v jiném prostředí.
Samostatná soustředěná příprava na bakalářskou práci.

Učební cíle

Využití dosavadních vědomostí a dovedností k co možná nejsamostatnější práci na závěrečné bakalářské práci.
Rozvíjet integritu.
Individuální studium oboru.
Individuální studium oborové literatury.
Rozvíjet současný jazyk umění.
Prezentace svého díla v uměleckém kontextu.
Produkce výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit.
Absolutorium tuzemské či zahraniční stáže.
Uvědomělá sovislá samostatná umělecká činnost.
Příprava na závěrečnou bakalářskou práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

ŽIŽEK, Slavoj, Podkova nade dveřmi, Výběr z textů,
VVP AVU ZÁLEŠÁK, Jan, Umění spolupráce,
VVP AVU 2011 BHABHA, Homi, K., Místa kultury, Tranzit, 2012
IRWIN (Ed),East art map, University of the Arts London, 2006 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.