Detail předmětu

Oborový ateliér III - Video - zimní

FaVU-B3VI-ZAk. rok: 2021/2022

Osvojit si technologii studovaného oboru. Studenti se pod vedením pedagoga učí propojovat získané zkušenosti a znalosti, spolupracují při vymezování úkolů a zkoumají možnosti variant řešení. Do své práce začleňují poznatky z teoretických předmětů. Komunikace v mediálním prostředí. Filosofické a konceptuální vazby artefaktu: In media is the message...? (McLuhan). Odkazy klasické moderny a přesahy do současného umění - Mixed media. Objekty a instalace object trouvé a ready made (M.Duchamp) - realizace artefaktu v různých materiálech, odkaz Bauhausu - od Fluxu k multimediálním instalacím (Nam June Paik). Akce (Performance) v prostoru, význam časového limitu - procesualita (J. Beuys, P. Štembera), sebezničující umění? - (J. Tinguely objekt/akce). Individuální orientace a následná specifika vybraných programů studentů - na základě ateliérového zadání. Studenti si mohou navrhnout alternativní individuální řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Propojení studia teoretických základů a praxe v ateliérové práci.

Prerekvizity

Osvojení teorie a praxe oboru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Analytický rozbor děl a příkladů z historie filmu a vizuálního umění vážících se k předmětu studia.
Rozhovor v rámci individuálních a skupinových prezentací studentských prací v rámci ateliérových setkání.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Komunikace v mediálním prostředí. Filosofické a konceptuální vazby artefaktu: In media is the message...? (McLuhan). Odkazy klasické moderny a přesahy do současného umění - Mixed media. Objekty a instalace object trouvé a ready made (M.Duchamp) - realizace artefaktu v různých materiálech, odkaz Bauhausu - od Fluxu k multimediálním instalacím (Nam June Paik). Akce (Performance) v prostoru, význam časového limitu - procesualita ( J. Beuys, P. Štembera a např. J. Surůvka), sebezničující umění? - ( kupříkladu J. Tinguely
objekt / akce). Individuální orientace a následná specifika vybraných programů studentů - na základě atelierového zadání. Studenti si mohou navrhnout alternativní individuální řešení.

Učební cíle

Osvojit si technologii studovaného oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Základní literatura

Flusser, Vilém : Za filozofii fotografie
Deluze, Gilles : Obraz - pohyb
McLuhan, Marshall : Jak rozumět médiím

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.