Detail předmětu

Oborový ateliér III - Malířství 2 - zimní

FaVU-B3M2-ZAk. rok: 2021/2022

Přímé zapojení se do problematiky současného umění.
Rozvoj a ohledávání vlasních schopností a možností.
Rozvíjení mediálních zobrazovacých možností.
Rozvíjení intelektuálních schopností.
Prezentace uměleckého díla /portfolio, webové stránky, eseje o svém díle/
Uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu.
Semestr je zaměřen jak na pokračující rozvoj individuálního uměleckého projevu a kulturního rozhledu, tak na takřka úřednickou součást umělecké tvorby, prezentaci svého díla /portfolio, webové stránky, eseje o svém díle/, uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu a schopnost se přihlásit a pojmenovat svoji pozici v jeho rámci. Dále je nutné, aby se student podílel na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit.
Ze zkušenosti vyplývá, že nejproduktivnější jsou v rámci školy právě studenti druhých a třetích ročníků, kteří s velikou energií výrazně určují atmosféru ateliéru a školy. Druhý ročník je ještě přece jen více spjat s ateliérem a školou, přičemž ročník třetí je ročníkem studijních cest a konfrontace s jiným prostředím - stáží, výměn a přestupů jak v rámci školy, tak v rámci celosvětového dostupného školního systému. Tato jakási odstředivost není negativum a indikátor nekvality pedagoga, ale spíše naopak. Pro studenta je to důležitý zdroj zkušeností a ujištění se ve své tvorbě na základě porovnání svého přístupu a osvojených principů s jinými způsoby uvažování v jiném prostředí a kontextu. Je nedílnou zkušeností, která narušuje ulitu, ve které se každý ateliér má tendenci ocitat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Propojení studia teoretických základů a praxe v ateliérové práci.

Prerekvizity

Splněné teoretické předměty.
Účast na ateliérových schůzkách.
Absolutorium čtvrtého semestru.
Efektivně se ozvíjející osobnostní a umělecký potenciál.
Rozšířená orientace v současné problematice zvoleného média.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kolektivní konzultace a diskuse.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Výuka probíhá formou kolektivní diskuse v kruhu nad tématy a konkrétními pracemi.
Práce je nahlížena z hlediska užití formy, přístupnosti potenciálního diváka a kontextu vznikajícího díla.
Závěrečná klauzurní práce je doprovozena nehodnocenou textovou částí.
Individuálně rozvíjet především myšlení a integritu umělecké tvorby a osobnosti.
Na základě hledání podobností a konfrontace etablovaného umění se svýmy výstupy, uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu a schopnost se přihlásit a pojmenovat svoji pozici v jeho rámci.
Dále je nutné, aby se student podílel na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit
Vyslání studenta na studijní cestu kde se bude konfrontovat s jiným prostředím - stáž, výměna či přestup do jiného ateliéru, jak v rámci školy, tak v rámci celosvětového dostupného školního systému.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Kontinuální rozvoj dovedností ve zvoleném médiu.
Rozvoj osobnosti.
Studium současného umění v oboru.
Pravidelné konzultace kontinuálních výkonů.
Vypacování textové správy ke klauzurní práci s důrazem na sebereflexi.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Rozvíjení intelektuálních schopností.
Prezentace uměleckého díla /portfolio, webové stránky/
Uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu.nologické připravenosti a zkušenosti.
Podíl na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit.
Absolutorium tuzemské či zahraniční stáže za účelem ověření si dosažených kvalit v jiném prostředí.

Učební cíle

Rozvoj kresby, malby i dalších možných vyjadřovacích prostředků
Uvědomění si osobních splecifik a snaha o jejch rozvoj a integritu.
Individuálně rozvíjet umělecké myšlení.
Osvojovat si a rozvíjet současný jazyk umění.
Prezentace svého díla /portfolio, webové stránky, eseje o svém díle/, uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu.
Podílet se na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit.
Absolovovat tuzemskou či zahraniční stáž za účelem ověření si dosažených kvalit v jiném prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Základní literatura

ADAM, Richard (ed.), Česká malba generace 80. let (1984-1995), 2010
ŠEVČÍK, Jiří, MORGANOVÁ, Pavlína, DUŠKOVÁ, Dagmar, České umění 1938-1989, 2001
Autorské monografie
ZÁLEŠÁK, Jan, Umění spolupráce,vvp, praha,M.U.Brno,2011 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.