Detail předmětu

Oborový ateliér III - Grafický design 2 - letní

FaVU-B3PK-LAk. rok: 2021/2022

Studenti pracují s poznatky z praktických a teoretických předmětů, dále rozvíjejí individuální dovednosti.

Osou výuky ve všech ročnících studia je ateliérový statement:

* V AGD2 budete každou středu povzbuzováni a vedeni k hledání vlastního způsobu práce.
* V AGD2 se soustředíme na objasnění role grafických designérů dneška.
* V AGD2 nepřinášíme jednoznačný návod jak na to.
* V AGD2 budete analyzovat zadání, zaujímat k nim postoj a nalézat řešení.
* V AGD2 zažijete tlak jednodenních úkolů i nadšení z dokončeného dlouhodobého projektu.
* V AGD2 pracujeme s domácími i zahraničními lektory a zahraničními stážisty.
* V AGD2 jsme více moderátory než učiteli.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Propojení studia teorie a praxe v ateliérové práci.

Prerekvizity

Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného pátého semestru studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška. Podmínkou udělení zápočtu je prezentace a odevzdání všech semestrálních projektů. Ateliérová zkouška hodnotí zadaný úkol a práci a aktivitu během celého semestru.

Osnovy výuky

Stáž na domácí nebo zahraniční univerzitě nebo účast v ateliérové výuce:

1. Vedoucí určuje semestrální téma pokud plynule nepřechází téma ročníkové.
2. Zadané úkoly reflektují semestrální (případně ročníkové) téma.
3. Přednáška/workshop externího lektora na semestrální (případně ročníkové) téma.
4. Vedoucí, asistent/ka a doktorand/ka prezentují studentům své praktické zkušenosti z oboru.
5. Prezentace vybrané semestrální práce před komisí, hodnocení.
6. Výstava vybraných semestrálních prací v rámci celoškolní akce Enter FAVU.

Učební cíle

Student 3. ročníku reflektuje současné oborové dění na domácí i zahraniční scéně. Studenti absolvují stáž na domácí nebo zahraniční univerzitě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná (maximálně 2 absence za semestr).

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Typografický manuál (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.