Detail předmětu

Oborový ateliér II - Video - zimní

FaVU-B2VI-ZAk. rok: 2021/2022

Ateliér je vnímán jako experimentální prostor, kde proces tvorby může vést k rozličným pokusům, jejichž výstup je nutné sledovat skrze postupné definování tématu, skicování či rešerší. Důležitá je společná diskuze mezi studenty nad projekty v jednotlivých fázích vývoje.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Individuální přístup k technologiím studovaného oboru.

Prerekvizity

Základní orientace v oboru, schopnost komunikace a spolupráce ve skupině.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Analytický rozbor děl a příkladů z historie filmu a vizuálního umění vážících se k předmětu studia.
Rozhovor v rámci individuálních a skupinových prezentací studentských prací v rámci ateliérových setkání.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

- prezentace individuálních projektů
- stanovení semestrálních či ročních projektů v rámci volné tvorby
- práce s textem
- práce s literaturou
- pravidelné skupinové a individuální konzultace
- semestrální workshop vážící se na samostatný semestrální úkol
- kolektivní rozbory prací v rámci ateliérových schůzek
- příkladové studie a rozbory vztahující s k předmětu studia

Učební cíle

Schopnost realizovat roční projekt a podílet se na kolektivních výstupech ateliéru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.