Detail předmětu

Oborový ateliér II - Video - letní

FaVU-B2VI-LAk. rok: 2021/2022

V letním semestru druhého ročníku je kladen důraz na další rozvíjení technologie studovaného oboru. Prostřednictvím široké škály cvičení a workshopů dochází k prohlubování zkušeností studenta s různými druhy pohyblivého obrazu. Studenti se vedle formálních aspektů práce s klasickým filmovým materiálem jako jsou střih, postprodukce nebo kompozice, učí také přistupovat k tomuto médiu z odlišných perspektiv vlastních umělecké škole primárně nezaměřené na výuku filmu. Jejich výstupy nejsou omezené pouze na médium filmu nebo videa. Na základě individuálních preferencí, pracují studenti i s dalšími médii jako např. performance, instalace, fotografie, atd.

V dnešní době jsou ekologické a environmentální otázky v umění na prioritních pozicích. Jak se k tomuto faktu vztahují současné tendence v mediálním umění?

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Individuální a umělecký přístup k techologiím studovaného oboru.
diskuse na konci kurzu, z níž by měla vyplynout identifikace trendů v současném myšlení o umělecké tvorbě

Prerekvizity

Znalost základních technologických a uměleckých zákonitostí studovaného oboru.

začátečníci: kritické myšlení a zájem o současné umění
pokročilí: recyklovat odpad a číst populárně - vědecké články o ekologii a environmentalismu
profesionálové: vztahují vědomosti v rámci vlastní disciplíny k novým způsobům přemýšlení o dnešním světě.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Analytický rozbor děl a příkladů z historie filmu a vizuálního umění vážících se k předmětu studia.
Rozhovor v rámci individuálních a skupinových prezentací studentských prací v rámci ateliérových setkání.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí prokázat kritický odstup a originální vklad do diskuse formou textu, presentace, nebo uměleckého díla.

Osnovy výuky

Základy mediální tvorby. "Nová média" - video, multimédia a performance - a jejich praktické aplikace ve výtvarném umění. Od obrazu k obrazovce a zpět - Video vidění - teoreticko - praktické modely elektronického obrazu. Kamera - oko (Dziga Vertov) - kamerový střih pro analogový a digitální videozáznam. Digitalizace, úprava a manipulace s videozáznamem - střihová skladba (používání aktuálního software pro PC) - práce s počítačem. Studenti dostávají několik semestrálních zadání, ze kterých si mohou vybrat - při použití optimálního technologického postupu.

Poznámky, odkazy k článkům a publikacím.
úvod do všeobecné terminologie, koncepcí a konkrétních témat v dějinách umění (od 50. let k dnešku), historické i současné příklady ekologicky zaměřeného audio-videoartu, mikrostudie jednotlivých témat závisející na prezentacích studentů, diskuse, skupinové hodnocení

Učební cíle

Osvojit si technologii studovaného oboru.
Viz anotace: vhled do nových trendů v současném mediálním umění

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.