Detail předmětu

Oborový ateliér II - Malířství 2 - letní

FaVU-B2M2-LAk. rok: 2021/2022

Přímé zapojení se do problematiky současného umění.
Rozvoj a ohledávání vlasních schopností a možností.
Ohledávání různých mediálních zobrazovacých možností.
Rozvíjení intelektuálních schopností.
Prezentace uměleckého díla /portfolio, webové stránky, eseje o svém díle/
Uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Malba, kresba, výtvarné umění.

Prerekvizity

Splněné teoretické předměty.
Účast na ateliérových schůzkách.
Absolutorium třetího semestru.
Efektivně se ozvíjející osobnostní a umělecký potenciál.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kolektivní konzultace a diskuse.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Výuka probíhá formou kolektivní diskuse v kruhu nad tématy a konkrétními pracemi.
Práce je nahlížena z hlediska užití formy, přístupnosti potenciálního diváka a kontextu vznikajícího díla.
Závěrečná klauzurní práce je doprovozena nehodnocenou textovou částí.
Individuálně rozvíjet především myšlení.
Na základě hledání podobností a konfrontace etablovaného umění se svýmy výstupy, uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu a schopnost se přihlásit a pojmenovat svoji pozici v jeho rámci.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Průběžné zvyšování techRozvoj dovedností ve zvoleném médiu.
Rozvoj osobnosti.
Studium současného umění v oboru.
Pravidelné konzultace kontinuálních výkonů.
Vypacování textové správy ke klauzurní práci s důrazem na sebereflexi.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Rozvíjení intelektuálních schopností.
Prezentace uměleckého díla /portfolio, webové stránky/
Uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu.nologické připravenosti a zkušenosti.

Učební cíle

Rozvoj kresby, malby i dalších možných vyjadřovacích prostředků
Rozvoj svých osobnostních a uměleckých specifik.
Formou intenzivní ateliérové komunikace Individuálně rozvíjet umělecké myšlení.
Je bezpodmínečně nutné snažit se studenta dovést k jádru sebe sama; ke zdroji individuálních principů a škále vyjadřovacích prostředků.
Na základě experimentů s médii si osvojovat současný jazyk umění.
Prezentace svého díla /portfolio, webové stránky, eseje o svém díle/, uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Thelma Golden, Lynn M.Herbert, Robert Storr, Katy Siegel, art:21, Harry N.Abrams, inc., New York 2001
ŠERÝ, Ladislav, Laserová romance 2, Fra, 2008
ŠERÝ, Ladislav, Laserová romance 3, Fra, 2009
VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, od 2007
Autorské monografie
KESNER, Ladislav, Vizuální teorie, H and H, 2005 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.