Detail předmětu

Oborový ateliér II - Grafický design 2 - letní

FaVU-B2PK-LAk. rok: 2021/2022

Studenti se zdokonalují v práci s typografií a obrazem, v ovládání softwarových nástrojů a znalostech online prostředí. Praxi propojují s teoretickými východisky.

Osou výuky ve všech ročnících studia je ateliérový statement:

* V AGD2 budete každou středu povzbuzováni a vedeni k hledání vlastního způsobu práce.
* V AGD2 se soustředíme na objasnění role grafických designérů dneška.
* V AGD2 nepřinášíme jednoznačný návod jak na to.
* V AGD2 budete analyzovat zadání, zaujímat k nim postoj a nalézat řešení.
* V AGD2 zažijete tlak jednodenních úkolů i nadšení z dokončeného dlouhodobého projektu.
* V AGD2 pracujeme s domácími i zahraničními lektory a zahraničními stážisty.
* V AGD2 jsme více moderátory než učiteli.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se orientují ve spektru disciplín grafického designu. Jsou schopni autodidaktiky.

Prerekvizity

Orientace v oboru, schopnost řemeslného zpracování projektů, týmové spolupráce a diskuze nad tématy. Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného třetího semestru studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška. Podmínkou udělení zápočtu je prezentace a odevzdání všech semestrálních projektů. Ateliérová zkouška hodnotí zadaný úkol a práci a aktivitu během celého semestru.

Osnovy výuky

1. Vedoucí určuje semestrální téma pokud plynule nepřechází téma ročníkové.
2. Zadané úkoly reflektují semestrální (případně ročníkové) téma.
3. Přednáška/workshop externího lektora na semestrální (případně ročníkové) téma.
4. Vedoucí, asistent/ka a doktorand/ka prezentují studentům své praktické zkušenosti z oboru.
5. Prezentace vybrané semestrální práce před komisí, hodnocení.
6. Výstava vybraných semestrálních prací v rámci celoškolní akce Enter FAVU.

Učební cíle

Student se orientuje napříč tématy oboru grafického designu, umí využít potenciálu ateliérového týmu k zdokonalování svých schopností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná (maximálně 2 absence za semestr).

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Graphic Design: Now In Production by Ian Albinson (Author), Rob Giampietro (Author), Andrew Blauvelt (Editor) & 1 more Publisher: Walker Art Center (November 30, 2011) http://www.amazon.com/Graphic-Design-Now-In-Production/dp/0935640983/ref=pd_bxgy_b_img_y (EN)
Ladislav Sutnar – Design in Action Praha – New York První monografie o životě a díle Ladislava Sutnara. kolektiv autorů http://neoluxor.cz/umeni/ladislav-sutnar-design-in-action--199250/ (CS)
Left, Right, Up, Down New Directions in Signage and Wayfinding An inspiring collection of the indispensable graphics that help us to find our way effectively. Editors: TwoPoints.Net http://shop.gestalten.com/books/graphic-design/left-right-up-down.html (EN)
Grid systems in graphic design Josef Müller-Brockmann
 A visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers http://www.niggli.ch/buecher_e/items.php?cat=4 (EN)
Graphic Design: Now In Production by Ian Albinson (Author), Rob Giampietro (Author), Andrew Blauvelt (Editor) & 1 more Publisher: Walker Art Center (November 30, 2011) http://www.amazon.com/Graphic-Design-Now-In-Production/dp/0935640983/ref=pd_bxgy_b_img_y Graphic Design: Now In Production by Ian Albinson (Author), Rob Giampietro (Author), Andrew Blauvelt (Editor) & 1 more Publisher: Walker Art Center (November 30, 2011) http://www.amazon.com/Graphic-Design-Now-In-Production/dp/0935640983/ref=pd_bxgy_b_img_y (CS)
Grid systems in graphic design Josef Müller-Brockmann
 A visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers http://www.niggli.ch/buecher_e/items.php?cat=4 (CS)
Typografický manuál (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.