Detail předmětu

Oborový ateliér I - Video - letní

FaVU-B1VI-LAk. rok: 2021/2022

Video - rozbor předmětu studia, který v sobě nese jak historické souvislosti, vztahující se k dějinám audiovizuálního umění, tak odkazuje k současným podobám uchopení pohyblivého obrazu, který je definován nejen technologiemi, ale zejména kontextem jeho sledování či prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Slovní a písemná formulace vlastního tématu a volba zvoleného média v tvorbě. Analytický rozbor díla vybraného autora a reflexe

Prerekvizity

Základní orientace v oboru, schopnost komunikace a spolupráce ve skupině.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Analytický rozbor děl a příkladů z historie filmu a vizuálního umění vážících se k předmětu studia.
Rozhovor v rámci individuálních a skupinových prezentací studentských prací v rámci ateliérových setkání.
Obsahová analýza zvolených témat vážících se k tématům prací jednotlivých ročníků – prezentace, exkurze, workshopy.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška. Písemná a slovní hodnocení obou vedoucích pedagogů. Podmínkou udělení zápočtu a zkoušky je aktivní účast na ateliérových schůzkách. Zkouška hodnotí prezentaci v rámci jednotlivých semestrálních výstupů vážících se k ročníku studia.

Osnovy výuky

- prezentace individuálních projektů
- stanovení semestrálních či celoročních projektů v rámci volné tvorby
- práce s textem
- práce s literaturou
- pravidelné skupinové a individuální konzultace
- workshop vážící se na samostatný semestrální úkol
- kolektivní rozbory prací v rámci ateliérových schůzek
- příkladové studie a rozbory vztahující s k předmětu studia
- komunikace a konzultace v ateliéru skrze zvolenou online platformu

Učební cíle

Seznámení se s předmětem studia a realizace dílčích výstupů během prvního roku studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na pravidelných konzultacích.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Deluze, Gilles : Obraz - pohyb

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.