Detail předmětu

Oborový ateliér I - Malířství 2 - zimní

FaVU-B1M2-ZAk. rok: 2021/2022

Figurální kresba podle živého modelu v životní velikosti.
Přímé zapojení se do problematiky současného umění.
Rozvoj a ohledávání vlasních schopností a možností.
Ohledávání různých mediálních zobrazovacých možností.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Rozvíjení kresebných a malířských schopností.

Prerekvizity

Splněné teoretické předměty.
Splněná figurální kresba.
Účast na ateliérových schůzkách.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kolektivní konzultace a diskuse.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Výuka probíhá formou kolektivní diskuse v kruhu nad tématy a konkrétními pracemi.
Práce je nahlížena z hlediska užití formy, přístupnosti potenciálního diváka a kontextu vznikajícího díla.
Závěrečná klauzurní práce je doprovozena nehodnocenou textovou částí.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k udělení zápočtů: množství a kvalita práce a úroveň interakce s učitelem, snaha a píle.

Osnovy výuky

Rozvoj dovedností ve zvoleném médiu.
Rozvoj osobnosti.
Studium současného umění v oboru.
Pravidelné konzultace kontinuálních výkonů.
Vypacování textové správy ke klauzurní práci s důrazem na sebereflexi.

Učební cíle

Zvládnout základy kresby, malby.
Uvědomit si svá osobnostní a možná umělecká specifika.
Nový student musí podstoupit kurs kreslení dle modelu v rámci výuky na FaVu.
Jeden z velmi důležitých kroků na počátku studia je formou intenzivní ateliérové komunikace narušovat a zpochybňovat zaběhlé principy a návyky dosažené a osvojené v předcházejícím studiu. Individuálně rozvíjet především myšlení.
Experiment.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Základní literatura

LOSOS, Ludvík, Techniky Malby, Aventinum, Praha, 1994
WALTER, Ingo, (ed.) Umění 20. století, Taschen/ Slovart, 2004
RIEMSCHNEIDER, GROSENICK (ed.), Art at the Turn of the Millennium, Taschen, 1999
POSPISZYL,Tomáš, Asociativní dějepis umění,Praha, Tranzit

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.