Detail předmětu

Oborový ateliér I - Malířství 2 - letní

FaVU-B1M2-LAk. rok: 2021/2022

Figurální kresba podle živého modelu v životní velikosti.
Přímé zapojení se do problematiky současného umění.
Rozvoj a ohledávání vlasních schopností a možností.
Ohledávání různých mediálních zobrazovacých možností.
Rozvíjení intelektuálních schopností.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Rozvíjení kresebných, malířských schopností popřípadě jiných zvolených médií.
Student je konfrontován s obecnou představou o současném umění a skutečným fungováním současného umění.
Na základě důkladných rozborů školních prací by mělo dojít k položení základů osobní a umělecké integrity.
Individuálně rozvíjet především myšlení. Je bezpodmínečně nutné snažit se studenta dovést k jádru sebe sama; ke zdroji individuálních principů a škále vyjadřovacích prostředků. Student již od prvního semestru musí písemně pojmenovávat své pohnutky a dosažené výsledky. Toto je neoddělitelná součást klausurní práce.

Prerekvizity

Splněné teoretické předměty.
Splněná figurální kresba.
Účast na ateliérových schůzkách.
Splněná ateliérová zkouška zimního semestru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kolektivní konzultace a diskuse.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Výuka probíhá formou kolektivní diskuse v kruhu nad tématy a konkrétními pracemi.
Práce je nahlížena z hlediska užití formy, přístupnosti potenciálního diváka a kontextu vznikajícího díla.
Závěrečná klauzurní práce je doprovozena nehodnocenou textovou částí.
Individuálně rozvíjet především myšlení.
Je bezpodmínečně nutné snažit se studenta dovést k jádru sebe sama; ke zdroji individuálních principů a škále vyjadřovacích prostředků.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Rozvoj dovedností ve zvoleném médiu.
Rozvoj osobnosti.
Studium současného umění v oboru.
Pravidelné konzultace kontinuálních výkonů.
Vypacování textové správy ke klauzurní práci s důrazem na sebereflexi.
Exkurze výstav a jejich rozbor.

Učební cíle

Zvládnout základy kresby, malby.
Uvědomit si svá osobnostní a možná umělecká specifika.
Student musí podstoupit kurs kreslení dle modelu.
Jeden z velmi důležitých kroků na počátku studia je formou intenzivní ateliérové komunikace narušovat a zpochybňovat zaběhlé principy a návyky dosažené a osvojené v předcházejícím studiu. Individuálně rozvíjet především myšlení.
Je bezpodmínečně nutné snažit se studenta dovést k jádru sebe sama; ke zdroji individuálních principů a škále vyjadřovacích prostředků.
Experiment.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

CHROBÁK, Ondřej (ed.), Galerie Jelení 1999-2009, 2010
ŠEVČÍK, Jiří (ed.), České umění 1980-2010, 2011
ŠERÝ, Ladislav, Laserová romance, Fra, 2005
Autorské monografie
VINGLEROVÁ, Markéta (ed),Etc.galerie 2004-2015, 2015 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.