Detail předmětu

Oborový ateliér I - Grafický design 2 - zimní

FaVU-B1PK-ZAk. rok: 2021/2022

Studenti jsou uvedeni do problematiky práce na ateliérových zadáních. Jsou seznámeni s ateliérovým statementem, který je osou výuky ve všech ročnících studia:

* V AGD2 budete každou středu povzbuzováni a vedeni k hledání vlastního způsobu práce.
* V AGD2 se soustředíme na objasnění role grafických designérů dneška.
* V AGD2 nepřinášíme jednoznačný návod jak na to.
* V AGD2 budete analyzovat zadání, zaujímat k nim postoj a nalézat řešení.
* V AGD2 zažijete tlak jednodenních úkolů i nadšení z dokončeného dlouhodobého projektu.
* V AGD2 pracujeme s domácími i zahraničními lektory a zahraničními stážisty.
* V AGD2 jsme více moderátory než učiteli.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Úvod do studia v ateliéru, základní orientace v oboru.

Prerekvizity

Základní vědomosti ze studovaného oboru prokázané při přijímací zkoušce. Komunikativní přístup jako předpoklad pro spolupráci v ateliéru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška. Podmínkou udělení zápočtu je prezentace a odevzdání všech semestrálních projektů. Ateliérová zkouška hodnotí zadaný úkol a práci a aktivitu během celého semestru.

Osnovy výuky

1. Vedoucí určuje semestrální (případně ročníkové) téma.
2. Zadané úkoly reflektují semestrální (případně ročníkové) téma.
3. Přednáška/workshop externího lektora na semestrální (případně ročníkové) téma.
4. Každý student prezentuje své zájmy ostatním v ateliéru – 10 min. projekcí.
5. Kolektivní příprava ateliérové prezentace na Den otevřených dveří FAVU.
6. Prezentace vybrané semestrální práce před komisí, hodnocení.
7. Výstava vybraných semestrálních prací v rámci celoškolní akce Enter FAVU.

Učební cíle

Pochopení principů ateliérové výuky, základní orientace v oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná (maximálně 2 absence za semestr).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.