Detail předmětu

Modulární výuka (workshopy) 4 / Moravanský

FaVU-MWT4Ak. rok: 2021/2022

Kurz je koncipován jako série jednání formou experimentálních skupinových cvičení/diskusí a individuálních konzultací a workshopů zaměřených na improvizaci, sebepoznávání, hru, dialog a kritické reflexe autorských přístupů v tvorbě ve vztahu k výrazu, myšlence a pohybu vnímaného skrz choreografický rámec. Pojem Interaktivní storytelling je nejčastěji používán v herním prostředí (tzv. open world), ale například také v imerzivním divadle. Je převyprávěním příběhu, ve kterém aktér svým jednáním a konáním přímo ovlivňuje děj stejně jako samotné prostředí, které naopak zpětně ovlivňuje samotného aktéra. Při vytváření konstrukce interaktivního příběhu je nutné identifikovat co největší množství možných interakcí v síti aktérů a vlivů prostředí, tedy uvědomění si a rozpoznání prvků prostředí a jejich choreografii. Samotnou choreografii je možné označit za jazyk, sekvenční médium, organizační strukturu nejen tance, ale také společenských situací, objektů, prostoru či expresí. Je jakousi nástavbou na globální úrovni. Organizuje a tím pádem skrývá i věci, které jsou nám zatím nerozpoznatelné, dokáže v sobě odrazit okolní vlivy, struktury, kulturní kódy společenského prostoru. Nástroje choreografie mohou být zároveň použity k analýze a k produkci čehokoliv.

Předmět se částečně odkazuje k metodě „dialogické jednání“, primárně užívané jako herecké metody v podobě psychosomatické a komunikační disciplíny (jejím autorem je prof. Ivan Vyskočil). Součástí kurzu bude i úvodní teoretické seznámení se s některými podobami pohybových forem nebo forem fyzického divadla, současného tance, a to v propojení s pohledem na kritickou teorii.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvovaní kurzu by mělo studentům a studentkám pomoct posílit schopnost kritické reflexe sebe a svého okolí a také rozšířit možnosti nahlížení k vlastní praxi ve vztahu k mezioborovosti a spolupráce.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Workshop, individuální konzultace, diskuze a praktické ukázky.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: aktivní účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence – další absence lze kompenzovat předložením úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání po dohodě s vyučujícím) a předložení samostatného úkolu zadaného v druhé polovině kurzu.

Osnovy výuky

● Dialogické jednání / skupinové cvičení / diskuze
● Individuální konzultace / reflexe autorské tvorby skrz choreografické přístupy
● Vypracování úkolu podle zadání

Zápočtový týden – závěrečná hodina:
Studenti předloží praktický úkol dle zadání formulovaného v druhé polovici kurzu.

Učební cíle

Cílem modulární výuky je umožnit studentům řešit aktuální technologické problémy jejich produkce s pomocí přizvaných odborníků a doktorandů, kteří vedou specializované workshopy.
V letním semestru akad. roku 2021/2022 výuku povede doktorand FaVU Tomáš Moravanský. Jde o pokračování předmětu Interaktivní storytelling ze zimního semestru.

Kurz vychází z principů, které se často využívají v oblasti tvorby současného tance, fyzického divadla či klaunství. Má za cíl transformovat tyto principy tak, aby mohly být využity ve vlastním oboru zájmu studentů, v procesech vzniku idejí či v běžném fungování ve společenském prostoru v zapojení do jeho dynamiky, a to bez nutného důrazu na zjevnou fyzickou aktivitu, vycházejíc přitom z individuálních a kolektivních dispozic studentek a studentů. Kurz má také za cíl umožnit přístup k rozeznávání ideologických podmínek vzniku autorského díla a vlivů prostoru. Tyto zkušenosti budou moci studující využít při vytváření specifických nástrojů a postupů ve vlastní tvorbě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem a individuálně po dohodě s vyučujícím. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor