Detail předmětu

Modulární výuka (workshopy) 3 / Svoboda

FaVU-MWT3Ak. rok: 2021/2022

Celým předmětem (podtitul Kinematograf) vede linie postřehů o specifickém druhu pohyblivého obrazu se zvukem, jímž je pro Roberta Bressona právě kinematograf. V úvodním výukovém bloku se seznámíme s krátkou knihou Poznámky o kinematografu, ve které Bresson velmi přístupně shrnuje své postřehy o specifičnosti média kinematografu. Tématem společných diskusí je společné hledání “momentu filmovosti”, rozšíření si diváckých zkušeností a mírné nahlédnutí do kinematografické historie. Součástí diskusí budu i přizvaní hosté z oblasti filmové vědy a filmové kritiky, s jejichž reflexí budeme společně zpřesňovat formu a téma praktického výstupu. Praktický výstup by měl být jakousi poučenou manifestací společného porozumění specifičnosti média pohyblivého obrazu se zvukem. Ať už se rozhodneme jít v duchu Bressonova kinematografu, či po jiné ose.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Kurz by měl svým účastníkům pomoci s precepcí pohyblivých obrazů. Podpořit schopnost rozklíčování efektu jenž je pro pohyblivý obraz vlastní. Dramaturgie projekcí by měla nabourat představu, že film musí mít obrovský rozpočet a jejich produkce je nad rámec možností jednotlivce. Praktická část kurzu by měla studentům pomoci v pořizování a zpracovávání audiovizuálních obsahů.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Společné projekce, diskuse o snímcích a praktická cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zkoušky jsou stanoveny následující podmínky:
- aktivní účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence) nebo předložení úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání po dohodě s přednášejícími
- účast na závěrečném praktickém výukovém bloku

Osnovy výuky

1. Úvod – Diskuse o formátu předmětu, především o podílu praktické složky předmětu. Projekce vybraných medailonků filmové avantgardy od roku 1950. Tvorba “mapy nových vln” a diskuse nad proměnou filmové technologie v čase a její vliv na dobové principy filmové řeči. Dále se budeme bavit o knize Poznámky o kinematografu. Dle možností by úvodní hodinu měl doplnit i host z oblasti filmové vědy pro případné zpřesňování diskuze.
2. Projekce filmu Auch Zwerge haben klein angefangen (I trpaslíci začínali malí) režie Werner Herzog. Diskusí nad formou a obsahem snímku, s návodným tématem performativita situace se spolu se studenty pokusíme dojít k představě o společné praktické realizaci audiovizuálního díla.
3. Projekce filmu Butter on the Latch režie Josephine Decker. Tématem které podpoří diskusi o filmu je performativita aparátu a jeho zúčastněnost v situaci. Diskutují se tak možnosti participativního natáčení a společně se vymýšlí forma praktického cvičení. Nepotvrdí-li diskuse jinak, bude následovat praktické cvičení Bludného kruhu kdy se v plenéru všichni zúčastnění vzájemě sledují a natáčí.
4. Projekce filmu Osobní život díry a De potentia Dei za přítomnosti režiséra snímků Ondřeje Vavrečky, diskuse nad natáčecím procesem s autorem filmů. Leitmotivem diskuse je performativita střihu. Společná editace záznamů z minulé hodiny. Konzultace participativních forem natáčení a výsledného formátu praktického cvičení
5. Poslední blok bude věnován čistě praktickému cvičení. Společnému natáčení a následnému zpracování materiálu. Vzhledem k časové náročnosti posledního bloku bych účast na praktickém výstupu považoval za splnění podmínek předmětu a zápočet za předmět bych tímto podmínil.


Zápočtový týden – závěrečná hodina:
Zápočet je podmíněn účastí na posledním výukovém bloku.

Učební cíle

Cílem modulární výuky je umožnit studentům řešit aktuální technologické problémy jejich produkce s pomocí přizvaných odborníků a doktorandů, kteří vedou specializované workshopy.
V zimním semestru akad. roku 2021/2022 výuku povede doktorand FaVU Jonáš Svoboda.
Zaměření výuky: Úvod do současné kinematografické praxe

Cílem kurzu (podtitul Kinematograf) je nabídnout studentům základní orientaci v současné filmové produkci, zejména upozornit na některé z mnoha okrajových žánrů současné kinematografie, především pak těm nízkorozpočtovým. Prostor bude věnován rozšiřování citlivosti vůči kinematografickým obsahům skrze společné sledování filmů, diskuse i praktické workshopy. Hlavním cílem kurzu je představit studentům kinematograf nejen jako nástroj komunikace a ideologie, nýbrž také jako specifický jazyk či typ komunikace. Postihnout specifičnost kinematografu oproti ilustraci textu či zarámovanému divadlu. Skrze praktická cvičení nechat vyjevit pestrou paletu způsobů vyjádření skrze pohyblivý obraz. Dramaturgie projekcí se soustředí především na snímky rozhraní mezi narativním filmem, esejí a dokumentem. Filmy jejichž produkce se pečlivým sledováním jeví jako velmi “dosažitelná” s dostupnými technologickými prostředky. Předmět Kinematograf by měl také nabídnout prostor pro konzultace a praktická řešení týkající se vlastních projektů studentů kurzu. Diskuse budu dle možností doplňovat i o hosty z oblasti filmové vědy a filmové kritiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách KAT FaVU VUT v blocích určených rozvrhem - s možností naplánovat termíny jednotlivých bloků dle konsenzu z první hodiny. Minimální účast je 50 %. Nutnou podmínkou je účast na posledním výukovém bloku tj. participace na společném díle. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor