Detail předmětu

Modulární výuka (workshopy) 2 / Žák

FaVU-1MWT-LAk. rok: 2021/2022

Jde o výuku, probíhájící dvakrát až třikrát za semestr formou předem vypsaného jednodenního či dvoudenního workshopu na určité technologické téma, které není možné v rámci pravidelné výuky technologií v Kabinetu audiovizuálních technologií obsáhnout. Vedoucími jednotlivých praktických workshopů Kurz je koncipován jako cyklus na sebe navazujících přednášek. V rámci jednotlivých hodin se studentky a studenti seznámí s obecnou definicí permakulturního designu a okolnostmi jeho vzniku. Další přednášky a cvičení se budou zabývat jednotlivými principy permakulturního designu a možnostmi jejich aplikace na další antropogenně vytvořené struktury. Na závěr semestru se tak posluchačky a posluchači kurzu seznámí také s problematikou permakulturního designu lidských společenstev a environmentálního aktivismu. Na kurz permakulturního semestru v letním semestru navazují prakticky orientované exkurze a workshopy vyučované v rámci předmětu Modulární výuka a workshopy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu by mělo studentům pomoci orientovat se v základních termínech permakulturního designu a možnostech jejich aplikování ve vlastní tvorbě či jiných činnostech. Vedle toho si studující osvojí základy samozásobitelství a environmentálně šetrného přístupu ke svému okolí.

Prerekvizity

Předchozí zkušenost s oblastí permakulturního designu není nutná.
Doporučeno je úspěšné absolvování předmětu Úvod do permakulturního designu I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, analýza textů a vybraných projektů, diskuze, praktické ukázky a cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet na základě ověření docházky

Osnovy výuky

1 Úvodní hodina. Permakultura – Co? Kdy? Proč? Jak? Kde?
2 Základní principy permakulturního designu včetně etických pravidel. Je vůbec možné dosáhnout udržitelnosti v umělecké tvorbě?
3 Nakládání s vodou (způsoby schraňování dešťové vody, vodní stavby, možnosti závlahy, aquakultura, aquaponie)
4 Půda a její vlastnosti (druhy zeminy, mikrobiologie půdního prostředí)
5 Základy genetiky pro pěstitele (Na co přišel G. J. Mendel? Co je to generace F1? Co jsou to nehybridní odrůdy? Jak si vyšlechtit vlastní odrůdu? Co je to semenaření?)
6 Polykultury/monokultury (výhody/nevýhody, mezidruhová spolupráce)
7 Městská permakultura („Transition cities“, samozásobitelství balkónem, veřejná zeleň)
8 Zazimování zahrady (příprava na další sezónu, možnosti samozásobitelství v zimě)
9 Cvičení – Jak vytvořit plán pro kultivaci prostoru prostřednictvím permakulturního designu? (zadání úkolu)
10 Permakulturní design lidských společenstev (konsenzus, nehierarchické struktury, neviditelné struktury)
11 Ekologie a aktivismus (Lze dosáhnout změny "zespod"?)
12. a 13. Návrhy permakulturního designu zvolených stanovišť a jejich a konzultování.

Učební cíle

Cílem modulární výuky je umožnit studentům řešit aktuální technologické problémy jejich produkce s pomocí přizvaných odborníků a doktorandů, kteří vedou specializované workshopy.
V letním semestru akad. roku 2021/2022 výuku povede doktorand FaVU Martin Žák.
Kurz je praktickým pokračováním kurzu Úvod do permakulturního designu ze zimního semestru.

Anotace kurzu Úvod do permakulturního designu: Cílem kurzu je nabídnout studentkám a studentům základní orientaci v klíčových pojmech, principech a teoriích permakulturního designu. Ten je představen v souvislosti širšího vývoje moderního environmentálního uvědomění jako jedna z možných odpovědí na klimatickou krizi. Postupně se posluchačky a posluchači dozvědí více o jednotlivých oblastech zájmu permakultury a seznámí se též s praktickým užitím permakulturního designu, a to jak pro účely své tvorby, tak i další činnosti antropogenní podstaty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor