Detail předmětu

Modulární výuka (workshopy) 1 / Kermes

FaVU-1MWT-ZAk. rok: 2021/2022

Workshopy budou rozděleny do těchto bloků: 1) týmová spolupráce, 2) projektové řízení, 3) jak projekt komunikovat s veřejností.

Ad 1) Týmová spolupráce: Většina studentů je vedena k samostatnosti a nezávislosti, což je praktické jen pro určitý typ projektů. Mnoho cílů je možné dosáhnout pouze v případě, že se tvůrce spojí s dalšími tvůrci nebo doplňujícími profesemi, které pomohou dosáhnout úspěchu. Pomohu studentům, aby pochopili a prakticky si vyzkoušeli, jak tým postavit, jak mu dát kulturu a jak ho vést. Vysvětlím výhody a nevýhody jednotlivých typů právních týmů – společností. Jednotlivé oblasti: Práce v týmu. Tvořit sám nebo v týmu? Pravidla sestavení týmu a rolí v něm. Nastavení očekávání, pravidla chování, dynamiku týmu, ukončení spolupráce. Metody vedení týmu a komunikační nástroje. Založení a vedení společností.

Ad 2) Projektové řízení: Mnoho projektů není nikdy dokončeno, protože je špatně naplánováno v čase a ve zdrojích, jako jsou finance. Podle typu a rozsahu projektu pomůžu studentům vybrat správné metody a nástroje, které jim pomohou být dostatečně informováni a mít efektivně nastavený čas a možnosti. Naučím je hledáním finančních zdrojů, cenotvorbě, sestavení rozpočtů a jejich obhájení. Budu se také věnovat nastavení datových toků. Jednotlivé oblasti: Finance, Metody řízení projektu, Nástroje pro řízení a komunikaci projektu, Plánování, Nastavení datových toků.

Ad 3) Komunikace: Představa, že se o sebelepším projektu dozví sám o sobě dostatečný počet diváků, uživatelů je víc než nereálná. Studenti si osvojí postupy, díky kterým budou schopni jasně komunikovat podstatu sdělení, stejně tak nastavit strategii komunikace, budou cílit na správné cílové skupiny. Vysvětlím jim rozdíly mezi jednotlivými mediatypy, jejich dostupností a dopady při propagaci. Naučím je, jak hospodařit s rozpočtem, naplánovat kampaň, a to zejména v prostředí online a na sociálních sítích. Jednotlivé oblasti: Strategie komunikace, Stanovení cílů, Mediální nástroje, vlastní, existující a jejich použitelnost, Marketing a propagace osobnosti, týmu a projektu, kampaně, Pravidla fungování PR, sociálních sítí a ideálního obsahu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Praktické dovednosti z oblasti zpracování pohyblivého obrazu, zvuku, interaktivních instalací a dalších oblastí současné audiovize získané během workshopů. Konfrontace vlastního přístupu k produkci děl s přístupem externí(ho) vedoucí(ho) dílny.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praktická cvičení s lektory.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet na základě ověření docházky

Osnovy výuky

Workshopy budou rozděleny do těchto bloků: 1) týmová spolupráce, 2) projektové řízení, 3) jak projekt komunikovat s veřejností.

Ad 1) Týmová spolupráce: Většina studentů je vedena k samostatnosti a nezávislosti, což je praktické jen pro určitý typ projektů. Mnoho cílů je možné dosáhnout pouze v případě, že se tvůrce spojí s dalšími tvůrci nebo doplňujícími profesemi, které pomohou dosáhnout úspěchu. Pomohu studentům, aby pochopili a prakticky si vyzkoušeli, jak tým postavit, jak mu dát kulturu a jak ho vést. Vysvětlím výhody a nevýhody jednotlivých typů právních týmů – společností. Jednotlivé oblasti: Práce v týmu. Tvořit sám nebo v týmu? Pravidla sestavení týmu a rolí v něm. Nastavení očekávání, pravidla chování, dynamiku týmu, ukončení spolupráce. Metody vedení týmu a komunikační nástroje. Založení a vedení společností.

Ad 2) Projektové řízení: Mnoho projektů není nikdy dokončeno, protože je špatně naplánováno v čase a ve zdrojích, jako jsou finance. Podle typu a rozsahu projektu pomůžu studentům vybrat správné metody a nástroje, které jim pomohou být dostatečně informováni a mít efektivně nastavený čas a možnosti. Naučím je hledáním finančních zdrojů, cenotvorbě, sestavení rozpočtů a jejich obhájení. Budu se také věnovat nastavení datových toků. Jednotlivé oblasti: Finance, Metody řízení projektu, Nástroje pro řízení a komunikaci projektu, Plánování, Nastavení datových toků.

Ad 3) Komunikace: Představa, že se o sebelepším projektu dozví sám o sobě dostatečný počet diváků, uživatelů je víc než nereálná. Studenti si osvojí postupy, díky kterým budou schopni jasně komunikovat podstatu sdělení, stejně tak nastavit strategii komunikace, budou cílit na správné cílové skupiny. Vysvětlím jim rozdíly mezi jednotlivými mediatypy, jejich dostupností a dopady při propagaci. Naučím je, jak hospodařit s rozpočtem, naplánovat kampaň, a to zejména v prostředí online a na sociálních sítích. Jednotlivé oblasti: Strategie komunikace, Stanovení cílů, Mediální nástroje, vlastní, existující a jejich použitelnost, Marketing a propagace osobnosti, týmu a projektu, kampaně, Pravidla fungování PR, sociálních sítí a ideálního obsahu.

Učební cíle

Cílem modulární výuky je umožnit studentům řešit aktuální technologické problémy jejich produkce s pomocí přizvaných odborníků a doktorandů, kteří vedou specializované workshopy.
V zimním semestru akad. roku 2021/2022 výuku povede doktorand FaVU Martin Kermes. Tematické zaměření blokové výuky a workshopů: Realita umělecké praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná na min. 2 workshopech za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor