Detail předmětu

Móda v umění – umění v módě

FaVU-MUUMAk. rok: 2021/2022

Kurz rozšiřuje studentům obzor vizuální kultury o oblast módy. Poznávají
ji jako souhrn estetických, psychologických, sociálních aspektů a
marketingových strategií. Je ideálním příkladem pro výuku postindustriální
doby. Obsahem kurzu jsou přednášky, které
se věnují v první řadě aktuálním společenským tématům (Identita, Udržitelnost a Technologie.)

Důraz je kladen na porozumění souvislostí historie módy s historickými událostmi a také se zaměřuje na souvislosti
s obory blízkými (grafickým a produktový designem, fotografií a sémiotikou).

Móda je živé médium a proto je kurz rozdělen mezi přednášky a praktická cvičení.
Praktická část výuky je experimentální a zúročuje manuální a duševní zdatnost studentů umění.
Formou práce na vlastním projektu si studenti navrhnou oděv nebo oděvní doplňěk a vytvoří
prototyp.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti dokáží obecně vnímát souvislost těla, oděvu a kultury.

Dokáží rozlišit image sociálních skupin v souvislosti s jejich historickým, sociálním a kulturním zázemím.

Mají povědomí o příčinách a důsledcích globální ekonomiky v textilním a oděvním průmyslu a jaká existují východiska.

Přehled v oblasti v současných trendů a Smart Technologies.

Nalezenou inspirace pro vlastní uměleckou tvorbu a tvorbu designu.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny
a cvičení, která podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou absolvování je 50% docházka na přednášky. V případě opodstatněné nižší docházky, student/ka nahradí docházku, odevzdáním semestrální práce na zadané téma ve zkouškovém období.

Stěžejní částí pro hodnocení je odevzdání projektu, který zahrnuje návrh, realizaci prototypu a písemný koncept v rozsahu jedné normostrany ve zkouškovém období.

Osnovy výuky


Přednášky:

Dopad neolibelární ekonomie na kreativní složky v módě.

Udržitelnost módy.

Technologie - směřování textilního a oděvního průmyslu. Nové materiály.

Soudobé lidské požadavky na oděv.

Vztah oděvního designu k rozšířené a virtuální realitě.

Identita a queer

Móda, folklór a náboženství

Módní fotografie a časopisy

Cvičení:

Návrh oděvního designu (experiment na materiální a sociální úrovni)
Výroba prototypu
Sociální koncept
Marketingová strategie

Učební cíle

Cílem předmětu je obohatit studenty umění o široké odvětví módy a nabídnout tento estetický, sociální i ekonomický prostor k zamyšlení, kritice i kreativnímu využití v rámci jejich umělecké praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou komplexním souborem věnujícím se jednomu tématu. Výklad je doprovázen slide show a ukázkami z filmů, doporučením odkazů na web stránky, zkoumáním módních časopisů.

Cvičení probíhají na základě individuálního návrhu každého studenta. Projekty jsou konzultovány ve skupině a samostatně s pedagožkou.

Základní literatura

Foggová,Marnie.Móda.2015.Praha:Slovart,2015.ISBN 978-80-7391-224-6 (CS)
Steel,Valerie.A Queen History of Fashion: From The Closet To the Catwalk.2013.New York City: The Fashion Institute of Technology, 2013. ISBN 978-0-300-19670-2 (EN)
Lipovetsky,Gilles.Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech.2010. Praha: Prostor, 2010. ISBN 978-0-300-19670-2 (CS)
Shinkle,Eugenie.Fashion as Photograph:Viewing and Reviewing Images of Fashion.2008.London:I.B.Tauris,2008.ISBN 978-1-84511-516-6. (EN)
Coblenceová,Francoise.Dandysmus:Povinnost pochybnosti.1998.Praha:Prostor,2003.ISBN 80-7260-090-7 (CS)
Fashion Theory: The Journal of Dress,Body and Culture. 1997- 2018 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

7 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor