Detail předmětu

Media Archive Presentation - summer

FaVU-1PMA-LAk. rok: 2021/2022

Dokumenty o přítomnosti a zkušenostech jsou série přednášek doprovázených audiovizuálními projekcemi. V celém průběhu kurzu jsou zobrazeny umělecké filmy, videozáznamy a dokumenty a výňatky z přednášek mezinárodních umělců a kolektivů od počátku 20. století až po současnost, které ilustrují teoretické úvahy o daných tématech a uměleckých hnutích. Databáze uměleckých děl a umělců, institucionální zdroje, alternativní komunity a rezidence umělců jsou také prezentovány v rámci vyuky. V rámci učebních osnov jsou zahrnuty koncepční texty a úvahy. Hlavním cílem kurzu je přiblížit studenta manifestu jako transdisciplinární nástroj.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni: - identifikovat a shrnout hlavní koncepty důležitých avantgardních hnutí - poznat koncepční tendence v rámci současného uměleckého praxe - napsat teoretický text, který podrobně popisuje nebo přijme mechanismy manifestace - analyzovat společenské -politické kontext, který dává / vede k posunům v estetických paradigmech Studenti by měli být schopni identifikovat a popsat společensko-politické kontexty, které vedly ke vzniku avantgardních kulturních hnutí, diskutovat o klíčových pracích a porozumět mechanismům písemného manifestace a participativního praxe.

Prerekvizity

Schopnost uživatelské práce s PC (interaktivní multimediální dílo). Základní orientace v dějinách kultury 20.století.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace jsou rozděleny do semestrálních bloků, které se zabývají jednotlivými tématy souvisejícími s performance jako fenoménem. Jsou prozkoumány klíčové pojmy jako zkušenost, současnost, avantgarda, rituál, hra, neurčitost, společenská angažovanost, účast a improvizace, které se spoléhají na umělecké a teoretické texty. Přednášky jsou doprovázeny audiovizuálním materiálem. Lekce jsou založeny na prezentačních a diskusích. Studenti budou požádáni, aby se aktivně podíleli na diskusích na základě četby.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečné hodnocení bude vycházet z účasti na semináři (75%), aktivní účasti ve třídě, prezentace projektu nebo tématu dle výběru studenta doprovázeného teoretickým textem (srovnávací studie, kurátorský projekt, osobní manifest (cca 2 n / s) ) na základě daného tématu semestru. Semestrální projekty budou posouzeny na základě relevantnosti tématu a kvality výzkumu a přednesu (prezentace, text).

Osnovy výuky

Klíčová témata: underground, manifest, deklarace, participace, dohled, sociální angažovanost, identita.

Manifest je filozofický a teoretický rámec, v němž mohou a jsou prováděny skutky na podporu jeho proklamací. Poskytuje platformu, radikální v tom, jak se v okamžiku její prezentace, distribuce nebo publikace sama stává; jeho inkubace probíhá před jeho formulací. Co je charakteristické pro avantgardní umělecký manifest, je jeho záměrem sloužit jako nástroj k zahájení paradigmatického posunu v přístupu k tvorbě a spotřebě umění, zatímco v okamžiku jeho vzniku už má svědectví o jeho založení jako hnutí. Když je napsáno avantgardní manifest, existuje již dílo, které představuje to, co je prohlášeno. To, co je prohlášeno, je poselstvím vlastní, nebo přinejmenším neseno skrze díla, která jsou vyrobena v jejím jménu, včetně těch, které předcházejí jeho skutečnému projevu. Manifest dále slouží jako výzva k akci, výzva k připojení k hnutí s potenciálem iniciovat změny. Kde, nebo zda dochází k posunu paradigmatu podél této osy a do jaké míry se liší od manifesto k manifestu. Podobně jako v politickém manifestu má umělecký manifest způsobit zlomeninu nebo prasknutí prostřednictvím reprezentace společného orgánu, který mluví v množině prvního člověka, "my".

Učební cíle

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni: - identifikovat a shrnout hlavní koncepty důležitých avantgardních hnutí - poznat koncepční tendence v rámci současného uměleckého praxe - napsat teoretický text, který podrobně popisuje nebo přijme mechanismy manifesta - analyzovat společenské-politické kontext, který dává / vede k posunům v estetických paradigmech. Studenti by měli být schopni identifikovat a popsat společensko-politické kontexty, které vedly ke vzniku avantgardních kulturních hnutí, diskutovat o klíčových pracích a porozumět mechanismům písemného manifesto a participativního praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Projekce jsou nepovinné, nahrazení zameškané výuky vyžadováno prostřednictvím referátu (dostudování probírané látky), písemné recenze na vybrané dílo, reflexe aktuálního dění atp.

Základní literatura

Alex Danchev, 100 Artists Manifestos, From the Futurists to the Stuckists, Peguin Modern Classics (EN)
Serpentine Gallery Manifesto Marathon, Koenig Books (EN)
Hakim Bey, TAZ: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor