Detail předmětu

Média akce 2 - zimní

FaVU-MED-ZAk. rok: 2021/2022

Kurz teorie a historie akčního umění, s důrazem na interaktivní projevy v současném mediálním umění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy jednotlivých děl i kolektivních hnutí akčního umění;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční umělecké trendy v umění akce;
- sestavit textový soubor v souladu s citační normou
a odprezentovat referát k vybranému tématu;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v přístupech jednotlivých umělců;
- aplikovat základní pojmosloví oboru na konkrétní umělecká díla;
- analyzovat současné trendy v oblasti akčního umění;
- popsat prostředky využité k realizaci konkrétního akčního uměleckého díla;

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

1/1 přednáška a seminář

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou absolvování je ve zvoleném termínu prezentovaný referát (15 - 20 min) s obrazovou dokumentací-projekcí, k zápočtu odevzdání seminární práce v digitální formě, celkově minimálně 50 % docházka (případná odůvodněná nižší docházka se nahrazuje v odpovídající proporci zpracováním doplňkové seminární práce odevzdané ve zkouškovém období).
Případná zkouška probíhá ústní formou k náhodně vybrané otázce ze všech témat daného semestru.

Osnovy výuky

OBJEKT V POHYBU (stroj / robot) – MECHANICKÝ RYTMUS (UMĚNÍ A TECHNOLOGIE)
1. Nam June PAIK, VASULKA’S (Steina & Woody) – media & robotika,
2. Bruce NAUMAN, Joan JONAS, DUMB TYPE – VIDEO / performance,
3. Garry HILL, Bill VIOLA, STUDIO AZZURRO – VIDEO / instalace,
4. Jeffrey SHAW, KNOWBOTIC Research, VAN GOGH TV – Hi-tech & VR,
5. SURVIVAL Research, BOW GAMELAN, Roman SIGNER, Eric HOBIJN,  FISCHLI & WEISS, Cai Guo QIANG – výbušné procesy,
6. La Monte YOUNG, Alvin LUCIER, Pauline OLIVEROS, Terry FOX, Joe JONES, Paul PANHUYSEN – SOUND ART,

FIGURA V POHYBU (gesto / tanec / hlas) – BIOLOGICKÝ RYTMUS
1. Iuichi INOUE, Lucio FONTANA (ZERO), Georges MATTIEU, Jackson POLLOCK,
2. AKCIONISMUS – NITSCH, SCHWARTZKOGLER, BRUS, MÜHL,
3. GUTAI – YOSHIHARA, SHIMAMOTO, SHIRAGA, MURAKAMI, TANAKA,
4. BUTO – ONO, HIJIKATA, TANAKA, SANKAI JUKU, DAI RAKUDA KAN,
5. Merce CUNNINGHAM, JUDSON DANCE (BROWN, REINER, HALPRIN, HAY, CHILDS), Pina BAUSCH, NEUER TANZ, – tanec,
6. SOUND POETRY (CHOPIN, GINSBERG, BORROUGHS), Meredith MONK, Diamanda GALÁS – hlas a řeč,

Učební cíle

Hlavní cíl předmětu je seznámení se s klíčovými akčními umělci a jejich signifikantními uměleckými díly. Je uspořádané jako výzkum médií umění akce ve struktuře daných tematických okruhů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je povinná.

Základní literatura

HANHARDT, John G. a Nam June PAIK. The worlds of Nam June Paik. New York: Guggenheim Museum (CS)
Shanken, Edward A., Art and Electronic Media. London, New York:Phaidon Press (CS)
MEREWETHER, Charles., Rika Iezumi. HIRO a Reiko. TOMII. Art, anti-art, non-art: experimentations in the public sphere in postwar Japan, 1950-1970. Los Angeles: Getty Research Institute (CS)
ALEXANDRA MUNROE. [COORGANIZED BY THE JAPAN FOUNDATION ..]. Japanese art after 1945: scream against the sky ; [exhibition tour: Yokohama Museum of Art, February 5 - March 30, 1994, Guggenheim Museum SoHo, New York September 14, 1994 - January 8, 1995, San Francisco Museum of Modern Art .. May 31 - August 27, 1995] = Sengo-Nihon-no-zen'ei-bijutsu. New York, NY: Abrams (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor