Detail předmětu

Média akce 1 - zimní

FaVU-MEA-ZAk. rok: 2021/2022

Kurz teorie a historie akčního umění, s důrazem na interaktivní projevy v současném mediálním umění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Student will be able to:
- identify and summarize the important features of individual works and the collective action art movements;
- Identify and describe current domestic and foreign artistic trends in the action art;
- create a text file in accordance with the citation standard
and present a paper on a selected topic;
- to compare and highlight the differences in the attitudes of individual artists;
- to apply the basic terminology of the field to specific works of art;
- analyze current trends in the field of action art;
- describe the means used to implement a specific work of action art;

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

1/1 přednáška a seminář

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou absolvování je ve zvoleném termínu prezentovaný referát (15 - 20 min) s obrazovou dokumentací-projekcí, k zápočtu odevzdání seminární práce v digitální formě, celkově minimálně 50 % docházka (případná odůvodněná nižší docházka se nahrazuje v odpovídající proporci zpracováním doplňkové seminární práce odevzdané ve zkouškovém období).
Případná zkouška probíhá ústní formou k náhodně vybrané otázce ze všech témat daného semestru.

Osnovy výuky

ZÁTIŠÍ (objekt) – POZOROVÁNÍ
1. John CAGE – Ticho,
2. Yves KLEIN – Skok do prázdna,
3. Allan KAPROW – Happening / umění – život,
4. James TURREL – tma / světlo,
5. Ana MENDIETA – smysly a elementy,
6. Piero MANZONI – objekty, Klaus RINKE  – čas, Hanne DARBOVEN – záznam / archivace,

PORTRÉT (subjekt) – VÝRAZ (image)
1. GILBERT & GEORGE, Huan ZHANG, Jeff WALL – umělec a model / živé obrazy,
2. Robert MAPPLETHORPE, Andres SERRANO, Tracey EMIN – výpověď a zveřejnění,
3. Mariko MORI, Yasumasa MORIMURA, Luigi ONTANI, – identita a maska,
4. Cindy SHERMAN, Pipilotti RIST, Jurgen KLAUKE – autenticita a image,
5. Bas Jan ADER, Charles RAY, Skip ARNOLD, Erwin WURM – osobnost a gesto,
6. COLETTE, Yayoi KUSAMA, Vanessa BEECROFT, Spencer TUNICK –  móda a stylizace,

Učební cíle

Hlavní cíl předmětu je seznámení se s klíčovými akčními umělci a jejich signifikantními uměleckými díly. Je uspořádané jako výzkum médií umění akce ve struktuře daných tematických okruhů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy jednotlivých děl i kolektivních hnutí akčního umění;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční umělecké trendy v umění akce;
- sestavit textový soubor v souladu s citační normou
a odprezentovat referát k vybranému tématu;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v přístupech jednotlivých umělců;
- aplikovat základní pojmosloví oboru na konkrétní umělecká díla;
- analyzovat současné trendy v oblasti akčního umění;
- popsat prostředky využité k realizaci konkrétního akčního uměleckého díla;

Základní literatura

CAGE, John. Silence. Wesleyan: University press (CS)
KELLEY, Jeff. Childsplay: the art of Allan Kaprow. Berkeley: University of California Press (CS)
CAGE, John. Silence: přednášky a texty. Praha: Tranzit (CS)
HRSG. VON OLIVIER BERGGRUEN, MAX HOLLEIN, INGRID PFEIFFER, hrsg. von Olivier Berggruen, Max Hollein, Ingrid Pfeiffer a Olivier Berggruen. Paolo Bianchi.. [et al.]. MIT BEITRÄGEN VON NUIT BANAI. Yves Klein. Ostfildern-Ruit: H. Cantz (CS)
James Turrell: Geometrie des Lichts = geometry of light. Editor Ursula SINNREICH. Ostfildern: Hatje Cantz (CS)
VISO, Olga M. Ana Mendieta: earth body : sculpture and performance, 1972-1985. Washington, D.C.: Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor