Detail předmětu

Média akce 1 - letní

FaVU-MEA-LAk. rok: 2021/2022

Kurz teorie a historie akčního umění, s důrazem na interaktivní projevy v současném mediálním umění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy jednotlivých děl i kolektivních hnutí akčního umění;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční umělecké trendy v umění akce;
- sestavit textový soubor v souladu s citační normou
a odprezentovat referát k vybranému tématu;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v přístupech jednotlivých umělců;
- aplikovat základní pojmosloví oboru na konkrétní umělecká díla;
- analyzovat současné trendy v oblasti akčního umění;
- popsat prostředky využité k realizaci konkrétního akčního uměleckého díla;

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

1/1 přednáška a seminář

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou absolvování je ve zvoleném termínu prezentovaný referát (15 - 20 min) s obrazovou dokumentací-projekcí, k zápočtu odevzdání seminární práce v digitální formě, celkově minimálně 50 % docházka (případná odůvodněná nižší docházka se nahrazuje v odpovídající proporci zpracováním doplňkové seminární práce odevzdané ve zkouškovém období).
Případná zkouška probíhá ústní formou k náhodně vybrané otázce ze všech témat daného semestru.

Osnovy výuky

PROSTOR (vnější prostředí-architektura / mentální dimenze)
1. Robert SMITHSON, Dennis OPPENHEIM, Richard SERRA, Mike HEIZER, Walter DE MARIA – LAND ART / intervence,
2. Richard LONG, Hamish FULTON, Andy GOLDSWORTHY – LAND ART / participace,
3. CHRISTO, Gordon MATTA-CLARK, Dan GRAHAM – performování architektury,
4. Joseph KOSUTH, On KAWARA, Bernar VENET, William ANASTASI, Susan HILLER –CONCEPTUAL ART,
5. Marina ABRAMOVIČ / ULAY,  James Lee BYARS – spirituální dimenze,
6. Maya DEREN, Nikolaus LANG, Wolfgang LAIB – mýtus a rituál,
FIGURA (tělo) – (vnitřní prostor / soukromí a intimita / emocionální dimenze)
1. Chris BURDEN, Vito ACCONCI – mužské tělo,
2. ORLAN, STELARC, HAN Xiao – umělé-kyber-trans tělo,
3. Valie EXPORT, Carolee SCHNEEMAN, Hannah WILKE – ženské tělo,
4. Yoko ONO, Shigeko KUBOTA, Charlotte MOORMAN, Alison KNOWLES – ženský FLUXUS,
5. sado maso – Gina PANE, Bob FLANAGAN / homosexualita – FRANCO B, Ron ATHEY,
6. porno-prostituce-erotika – Cossey Fanni TUTTI, Veronica VERA, Lynda BENGLIS,  Annie SPRINKLE, Linda MONTANO, Elke KYSTUFEK,

Učební cíle

Hlavní cíl předmětu je seznámení se s klíčovými akčními umělci a jejich signifikantními uměleckými díly. Je uspořádané jako výzkum médií umění akce ve struktuře daných tematických okruhů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je povinná.

Základní literatura

Schimmel, Paul & Stiles, Kristine. Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949-1979. London: Thames and Hudson (CS)
KASTNER, Jeffrey, & Brian WALLIS. Land and environmental art. Abridged, rev., and updated. New York, NY: Phaidon Press (CS)
WARR, Tracey. a Amelia. JONES. The artist's body. Abridged, rev. and updated [ed.]. New York, NY: Phaidon (CS)
ABRAMOVIĆ, Marina. a Velimir. ABRAMOVIĆ. Marina Abramović: artist body : performances 1969-1998. Milano: Charta (CS)
Byars, James Lee & Elliott, James & University of California, Berkeley. University Art Museum. The perfect thought : works by James Lee Byars. University Art Museum, University of California at Berkeley, Berkeley, Calif (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor