Detail předmětu

Kreativní programování 2

FaVU-KREAP2Ak. rok: 2021/2022

Předmět prakticky seznámí studentky a studenty s vybranými pokročilejšími technikami a tématy v oblasti programování a vývoje softwaru. Formou kolektivních i individuálních konzultací a praktickými cvičeními dopomůže studentkám a studentům k realizaci vlastního uměleckého projektu v oblasti softwarového umění (software art).

Výuka probíhá on-line v prostředí MS Teams.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolventky a absolventi předmětu disponují znalostmi základních konceptů programování (proměnné, datové typy, podmínky, cykly) a jsou schopni je prakticky využívat v jimi zvoleném programovacím jazyce k realizaci vlastního uměleckého projektu. Předmět připraví studentky a studenty pro jejich další samostatnou programátorskou práci, jako i spolupráci s IT sektorem v rámci jejích budoucí praxe v oblasti designu a volného umění.

Prerekvizity

Kreativní programování 1, nebo základní znalost programování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá on-line v prostředí MS Teams. Teoretické přednášky a odborné konzultace. Asistence při tvorbě studentského semestrálního projektu. Metodologie výuky vychází z výukových metod neziskové organizace Pyladies.cz a Pyvec.org.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na zákaldě aktivní účasti na výuce a realizace semestrálního projektu.

Osnovy výuky

1. Ukládání dat a databáze: SQLite
2. Web scraping: python moduly Requests a Scrapy
3. Continuous integration & development: služby Circle CI, Travis
4. Open source, dokumentace, generování dokumentů: Markdown, AsciiDoc
5. Dynamický web: python framework Django
6. – 13. Práce na individuálním nebo týmovém projektu, konzultace

Učební cíle

Praktické využití programování při tvorbě vlastního uměleckého projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá podle týdenního rozvrhu formou nepovinných přednášek a konzultací. Ukončení realizací individuálního nebo týmového projektu. Výuka probíhá on-line v prostředí MS Teams.

Základní literatura

MANOVICH, Lev. Software takes command: extending the language of new media. London: Bloomsbury, 2013. ISBN 9781623568177.

Doporučená literatura

FULLER, Matthew a Andrew GOFFEY. Evil media. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2012. ISBN 9780262017855.
KLEINER, Dmitry. The Telekommunist Manifesto. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2010. ISBN 978-90-816021-2-9.
RAYMOND, Eric S. The cathedral and the bazaar: musings on Linux and Open Source by an accidental revolutionary. Rev. ed. Cambridge, Mass.: O'Reilly, 2001. ISBN 0596001088.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning