Detail předmětu

Kreativní programování 1

FaVU-KREAP1Ak. rok: 2021/2022

Předmět teoreticky i prakticky seznámí studentky a studenty se základními koncepty programování (datové typy, podmínky, cykly, třídy) a jejich podobou i specifikami v programovacím jazyku Python. Předmět se taktéž zaměří na související oblasti vývoje softwaru: práci s příkazovou řádkou, editorům, správě kódu, jeho dokumentaci a formám on-line spolupráce.

Výuka probíhá on-line v prostředí MS Teams.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolventky a absolventi předmětu disponují znalostmi základních konceptů programování (proměnné, datové typy, podmínky, cykly) a jsou schopni je prakticky využívat v skriptovacím jazyku Python. Předmět připraví studentky a studenty pro jejich další samostatnou programátorskou práci, jako i spolupráci s IT sektorem v rámci jejích budoucí praxe v oblasti designu a volného umění.

Prerekvizity

Základní uživatelská znalost systému Windows, Mac, nebo Linux.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá on-line v prostředí MS Teams. Teoretické přednášky spojené s praktickými cvičeními. Zadávání týdenních praktických úkolů a jejich vysvětlení. Závěrečný týmový projekt. Metodologie výuky vychází z výukových metod neziskové organizace Pyladies.cz a Pyvec.org.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělen za aktivní účast na přednáškách a cvičeních a individuální či týmové plnění zadaných úkolů.

Osnovy výuky

1. Úvod do kurzu, instalace a příprava prostředí, Úvod do příkazové řádky, Instalace Pythonu, Instalace editoru, Instalace Gitu
2. První program Hello World, Print a chybové hlášky, Proměnné, Porovnávání, Logické operátory: nebo, a, negace
3. Funkce, Cykly, Cyklus for a while
4. Správa zdrojového kódu, Git, Větvení v Gitu, Github
5. Funkce a Řetězce, Vlastní funkce
6. Výjimky, Moduly, Testování, Cyklické importy, Testování
7. Spolupráce a Open source, Ignorování souborů, Soubory
8. Seznamy, N-tice
9. Grafika
10. Slovníky, JSON, API
11. Třídy, Dědičnost
12. Závěrečný projekt
13. Závěrečný projekt, retrospektiva

Učební cíle

Porozumět skriptovacímu jazyku Python a tvorbě jeho aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá podle týdenního rozvrhu. Účast na přednáškách spojených s cvičeními i plnění zadaných úkolů je povinná. Nahrazení zameškaných povinností je možné po předchozím oznámení a domluvě s vyučujícím. Výuka probíhá on-line v prostředí MS Teams.

Základní literatura

Začátečnický kurz. Nauč se Python [online]. Praha: pyvec.org, 2019 [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: https://naucse.python.cz/course/pyladies/

Doporučená literatura

HARMS, Daryl D. a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python. 2., opr. vyd. Přeložil Ivo FOŘT, přeložil Lubomír ŠKAPA. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2161-0.
MARTIN, Robert C. Clean code: a handbook of agile software craftsmanship. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, c2009. ISBN 978-0-13-235088-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor