Detail předmětu

Komiks – historie a současnost - zimní

FaVU-KOHISO-ZAk. rok: 2021/2022

Přednášky sledují historii komiksu od druhé poloviny 19. století do současnosti. Představují důležité realizace v ekonomických podmínkách, společenských okolnostech a politických souvislostech jejich vzniku, společně s kritickou a teoretickou reflexí. Výklad je doprovázen digitalizovanými příklady i ukázkami dobových tiskovin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o vývoji komiksu od prvních stripů v humoristických časopisech po současné grafické romány. Budou schopni rozpoznat výrazné realizace. Porozumí souvislostem a vazbám mezi sekvenčními příběhy, animovaným filmem, literaturou a výtvarným uměním.

Prerekvizity

Základní orientace v dějinách výtvarného umění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Ilustrované přednášky. Výklad je doprovázen obrazovými ukázkami, příklady původních dobových tiskovin (novin, sešitů, knih atd.) a četbou klíčových pasáží z významných teoretických a kritických textů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška - písemný test.

Osnovy výuky

1. Karikatura, ilustrace a vyprávění
Čtenáři, diváci a grafické umění 19. století. George Cruikshank: Comic Almanacks. Rodolphe Töppfer: La littérature en estampes. Wilhelm Busch: Bilderbogen. Problematika pátrání po „předchůdcích komiksu“. Obrazový humor a satira ve specializovaných tiskovinách: alba a ilustrované časopisy. E. H. Gombrich: Experiment karikatury.

2. Žlutá žurnalistika
W. R. Hearst vs. Joseph Pulitzer. Humoristické přílohy novin, reklama a komiksový strip na konci 19. století. Fonografické paradigma. Fonografie (těsnopis), fonograf a komiksové bubliny (speech balloons). R. F. Outcault. Rudolph Dirks. F. B. Opper. Bud Fischer.

3. Noční můry a denní sny
Americký komiks 20. a 30. let. Winsor McCay. George Herriman. Lyonel Feininger. Komiksové stripy jako předlohy hraných i animovaných filmů.

4. Od novinového stripu k sešitu
Kolekce novinových stripů. Funnies on Parade. Evropský komiks. Georges Remi (Hergé): Tintinova dobrodružství.

5. Svádění nevinných
Superhrdinské, detektivní a horrorové komiksy 40. a 50. let. Jerry Siegel, Joe Shuster: Superman. Bob Cane: Batman. Nadlidské a ne-lidské charaktery v moderní mytologii. Kritické ohlasy v americkém tisku. Comics Code: ustavení cenzury v USA. Cenzurní praxe v západní Evropě a ve východním bloku.

6. Americký komiks 60. let
Marvel Comics: Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko. Fantactic Four, Incredible Hulk, Amazing Spider-man. X-men. Důsledky cenzury.

7. Comix
Parodie a parafráze úspěšných novinových stripů. Tijuanské bible. Americký komiksový underground 60. a 70. let. MAD. Harvey Kurtzmann, Basil Wolverton. Robert Crumb.

8. Manga
Narativní obrazy v Japonsku. Japonští modernisté: Rakuten Kitazawa, Saseo Ono. Japonský komiks po roce 1945. Mangaka Osamu Tezuka. Zábavní průmysl 80. let. Katsuhiro Otomo: Akira. Reflexe japonské populární kultury: Takeshi Murakami a Superflat.

9. Sémiotika a systém komiksu
Will Eisner. Komiks a sekvenční umění. Filmové metafory v teorii komiksu. Umberto Eco: Četba Steve Canyona, Řeč komiksu. Scott McCloud: Jak rozumět komiksu. Thierry Groensteen: Stavba komiksu.

10. Grafické romány
Od narativních obrazových sérií ke „grafickým novelám“. W. Hogarth: Harlot's Progresses. Rodolphe Töpffer: Histoire de M. Vieux Bois. Frans Masereel: Mon Livre d'Heures.
Will Eisner. Art Spiegelman. Osamu Tezuka. David B. Frank Miller. Alan Moore.

11. Komiks v Československu
Kreslené seriály a obrázkové příběhy. Kája Saudek. Vlastislav Toman. Václav Šorel, František Kobík: Vzpoura mozků.

12. Nepopulární kultura
Komiksová alba a knihy v 90. letech. L´Association, Small Press, La Nouvelle Bande Dessinée. Fantagraphics. Chris Ware: Acme Novelty Library. Komiksy bez recitativů a dialogů. Jean Giraud (Moebius). Jim Wodring: The Frank Book.

13. Nekonečné plátno
Komiks on-line. Realizace, publikování a distribuce digitálních formátů. Scott McCloud: Reinventing Comics.

Učební cíle

Cílem přednáškového cyklu je seznámit studenty s historií i současnou podobou sekvenčních narativů – komiksových stripů, alb nebo grafických románů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

rozvrh přednášek v zimním semestru:

I. (6.10.)
Co je to komiks

Obecná charakteristika média a přehled definicí komiksu
(David Kunzle, Bill Blackbeard...)
Další důležité pojmy v teorii komiksu: viněta, strip, multirámec, arch, album...
Teoretické práce o výrazových prostředcích komiksu
Will Eisner: Comics and Sequentional Art
Scott McCloud: Understanding comics
Thierry Groensteen: Stavba komiksu


II. (20.10.)
Komiksy 19. stol.

Komiksy před érou komiksů (14540 - 1900)
Od karikatury k prvním stripům
Grafické série W.Hogartha: A Harlot´s Progress
Britská karikatura: T.Rowlandson, J.Tenniel
Humoristické; magazíny: Punch, Puck
Charles Ross a Marie Duval: Ally Sloper
Americké komiksy: R.F.Outcault, The Yellow Kids


III. (3.11.)
Komiks a moderní umění

L.Feininger, G.Herriman - evropská avantgarda a americký komiks
Filmová animace a syntax v komiksu
Průkopníci filmové animace - J.S.Blackton, W.McCay
Krazy Kat tištěný a animovaný
W.Disney, studiová práce


IV. (17.11., termín bude nahrazen)
Komiks a film

Viněta v komiksu, filmový záběr
Co najdeme mezi vinětami?
Komiks a animovaný film
Komiksy jako filmová předloha (Maska, X-Men, Hulk, Sin City...)


V. (1.12.)
Manga a anime

Historie termínu (K.Hokusai)
Moderní manga (O.Tezuka: Tetsuwan Atom)
Japonští animátoři (Katsuhiro Ôtomo: Akira,
H.Myiazaki: Tonari no totoro, O. Tezuka: Metropolis)


VI.(15.12.)
Manga II.

Japonský underground
Nekojiro-sou (Cat soup)
Norimizu Ameya, Juniko Mizuno, Suehiro Maruo...