Detail předmětu

Knižní vazba 1

FaVU-KV1Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na ruční a průmyslovou knižní vazbu. Studenti se postupně, teoreticky
i prakticky, seznámí s obory knihařství a polygrafie s přesahem do grafického designu. Naučí se používat vybavení knihařské dílny, pracovat s knihařskými stroji, nástroji a seznámí se s knihařskými materiály. Studenti získají nové poznatky o možnostech vzájemné kombinace knižních vazeb, materiálů a dalších úprav. Díky získaným znalostem s oboru knihařství, se studenti naučí propojit grafický design s knižní vazbou. Součástí výuky je základní práce s Adobe InDesign, kde se student seznámí s předtiskovou přípravou a exportem dokumentu. Díky základním znalostem z oblasti polygrafie bude student schopen zadávat výrobu tiskových materiálů a dohlížet na proces jeho vzniku od návrhu po výsledný produkt. Dokáže také zhodnotit výrobní možnosti a rozhodnout o nejvhodnějším a nejefektivnějším technologickém postupu výroby tiskovin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Výuka probíhá současně praktickou formou i teoretickou formou. Studenti se seznámí s obecnou charakteristikou papíru, která je důležitá při výrobě knihy. S touto charakteristikou papíru se prakticky naučí ručně vázat knižní vazby V1, V2, V3, V4. Studenti se seznámí s předtiskovou přípravou a exportem dokumentu v Adobe InDesign. Studenti si po praktické zvládnutí knižní vazby V1–V4, zvolí dílčí téma na vlastní projet, které zpracují naučenou knižní vazbou a projekt zrealizují formou knihy.

Prerekvizity

Bez prerekvizit.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá současně praktickou formou i teoretickou formou.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na seminářích a odevzdání praktického výstupu.

Osnovy výuky

Jednotlivé body v osnově se prolínají a nebudou probírány přesně v uvedeném pořadí; budou se do jisté míry navzájem prolínat.
1. Obecná charakteristika papíru. Karton, lepenka. Plošná hmotnost. Tloušťka papíru.
2. Podélný a příčný směr vláken.
3. Formáty papíru a tiskovin.
4. Druhy papíru.
5. Skládání papíru a tiskovin.
6. Knihařské materiály.
7. Základní konstrukce knihy a její části.
8. Typy průmyslových vazeb.
9. Měkké vazby V1 až V4
10. Základní vyřazování stránek a export dokumentu v Adobe InDesign.
11. Exkurze: ruční papírna Velké Losiny

Učební cíle

Zvládnutí základů knižní vazby, terminologie oboru. Obecná charakteristika papíru. Student by měl zvládnout adjustace knižního bloku V1, V2, V3, V4.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná (maximální absence 20%).

Základní literatura

Jiří H. KOCMAN, Médium papír. Brno: VUTIUM, 2004. (CS)
Jaroslav DOLEŽAL, Vazby knih. Praha: SNTL, 1987. (CS)
Kristina NICKEL, Ready to print: habdbook for media designers. Berlin: Gestalten, 2011 (CS)
Pavel KOČIČKA – Filip BLAŽEK. Praktická typografie. Praha: Computer Press, 2000. (CS)

Doporučená literatura

Jaroslav ŠALDA, Papír – karton – lepenka. Praha: SNTL, 1955. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor