Detail předmětu

Klubová hudba 2

FaVU-KLHU2Ak. rok: 2021/2022

Klubová hudba různých žánrů je oblastí, v níž se překvapivě často prosazují studenti a absolventi škol zaměřených na výtvarné umění a design. V prostředí uměleckých fakult se dnes postupně prosazují i dosud upozaďované disciplíny, elektronická hudba nicméně dosud byla stranou zájmu. Kurz dále rozvíjí – z hlediska svého rozsahu a témat – kurz Klubová hudba 1 vyučovaný v zimním semestru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti rozšíří své předpoklady pro tvorbu elektronické hudby, především znalosti a dovednosti spojené s HW a SW nástroj. Prohloubení kompetencí pro hudební praxi bude doprovázet také schopnost teoretické reflexe vlastní tvorby.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky doprovázené praktickými, audio, respektive AV ukázkami jsou následně rozvíjeny v praktických cvičeních doprovázených individuálními konzultacemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen za aktivní účast na výuce a splnění semestrálního úkolu ve formě veřejné prezentace vlastního projektu, doplněné o technologické (jaké jsou technické řešení, principy a způsob tvorby) a kulturní souvislosti (inspirační zdroje, sociálně-politický kontext atp.). Prezentace budou probíhat v průběhu semestru ve Vašulka kitchen Brno.

Osnovy výuky

Osnova vyznačuje osu, na které se můžeme svobodně pohybovat témata otvírat, opouštět a později se k nim podle potřeb vracet. Vymezuje širší okruhy, které slouží jako východisko pro praktická cvičení.

1. DJing a hybridní DJing s HW
2. Software pro live performance
3. Vytváření a fungování HW a SW řetězců/prostředí (midi, osc, cv, ladění atd.)
4. Inspirační zdroje – hledání, revize
5. Live versus studio, prostor mezi
6. Ekosystém scény, komunikace prezentace

Učební cíle

Tento kurz má za cíl pomoci studentům prohloubit vlastní hudební jazyk, rozšířit rozhled v technologických možnostech hudební produkce klubové hudby, od low cost DIY, přes modulární synth, DJing po live coding a jejich vzájemné propojení v komplexní systémy. Důraz je kladen na dostupnost nástroje, svobodu v možnostech vyjádření a vědomí souvislostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka (tolerovaná absence 50 %). Zameškaná výuka lze nahradit zpracováním alternativního zadání vzešlého z individuální domluvy s vyučujícím.

Základní literatura

ROSS, Alex; Zbývá jen hluk, naslouchání dvacátému století; 2011; Argo a Dokořán. (CS)
ROADS, Curtis; Composing electronic music, a new aesthetic; 2015; Oxford University Press. (EN)

Doporučená literatura

COX, Christoph, WARNER, Daniel; Audiokultúra, texty o modernej hudbe; 2013; Hudobné centrum. (SK)
BJOERN, Kim; MEYER, Chris; Patch & tweak, exploring modular synthesis; 2018; Bjooks. (EN)
BJOERN, Kim; Push turn move, interface design in electronic music; 2017; Bjooks. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor