Detail předmětu

Klubová hudba 1

FaVU-KLHU1Ak. rok: 2021/2022

Klubová hudba různých žánrů je oblastí, v níž se překvapivě často prosazují studenti a absolventi škol zaměřených na výtvarné umění a design. V prostředí uměleckých fakult si dnes konečně prosazují své místo i dosud upozaďované disciplíny, elektronická hudba nicméně dosud zůstává nikým nechtěný (místo nemá ani na hudebních fakultách či akademiích) sirotek. Kurz nabízí úvod do přemýšlení o klubové hudbě, o její historii, o tom, jak se utváří a proměňují její žánry, o tom, co a proč je „cool“, zaměřen je ale především prakticky – orientuje se na vlastní hudební produkci studentů a její rozvíjení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s HW a SW nástroji zaměřenými na živou produkci elektronické hudby s ohledem na vlastní směřování a dostupnost. Získají rovněž základní zkušenosti s výrobou DIY nástrojů a jazykový aparát pro čtení jazyka elektronických nástrojů. Zároveň získají konceptuální, myšlenkový základ pro další autonomní tvůrčí rozvoj.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky doprovázené praktickými, audio, respektive AV ukázkami jsou následně rozvíjeny v praktických cvičeních doprovázených individuálními konzultacemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen za aktivní účast na výuce a splnění semestrálního úkolu ve formě prezentace vlastního projektu, nebo prezentace na téma, které upřesníme v průběhu semestru.

Osnovy výuky

Osnova vyznačuje osu, na které se můžeme svobodně pohybovat, témata otvírat, opouštět a později se k nim podle potřeb vracet. Vymezuje širší okruhy, které slouží jako východisko pro praktická cvičení.

1. Jaké jsou žánry klubové hudby, její budoucnost a souvislosti. Fascinace 20. stoletím jako východisko i časová smyčka.
2. Nástroje a jejich zaměření z hlediska použití (samplery, synťáky, drum machines, sequencery, procesory, kontrolery atd.)
3. Nástroje z hlediska dostupnosti. HW (low budget, DIY) a SW (open source, free).
4. Jazyk hudebních nástrojů – terminologie, signal flow.
5. Konstrukce zvuku – tvarování, ohýbání, barvení – envelope, LFO, filter, oscillator, modulation, effect.
6. Modulární systémy – navigace v terénu, problematika; praktická cvičení.

Učební cíle

Tento kurz má za cíl seznámit studenty s technologickými možnostmi klubové hudby, jejím jazykem i historicko-společenským pozadím. Má pomoci studentům nalézt individuální výchozí bod k tomu, jak hrát a dál hledat a rozvíjet vlastní jazyk (projev) s vědomím jeho kontextu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka (tolerovaná absence 50 %). Zameškaná výuka lze nahradit zpracováním alternativního zadání vzešlého z individuální domluvy s vyučujícím.
Termíny zimního semestru 2021/2022: Klubová hudba 1 (Merta) 14:00–17:50 hod.: 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11 (audiostudio U2/2016)

Základní literatura

COLLINS, Nicolas; Handmade electronic music: the art of hardware hacking; 2006; Taylor & Francis (EN)
ROSS, Alex; Zbývá jen hluk, naslouchání dvacátému století; 2011; Argo a Dokořán (CS)
ROADS, Curtis; Composing electronic music, a new aesthetic; 2015; Oxford university press (EN)

Doporučená literatura

BJOERN, Kim; MEYER, Chris; Patch & tweak, exploring modular synthesis; 2018; Bjooks (EN)
BJOERN, Kim; Push turn move, interface design in electronic music; 2017; Bjooks (EN)
COX, Christoph, WARNER, Daniel; Audiokultúra, texty o modernej hudbe; 2013; Hudobné centrum (SK)
FISHER, Mark; K-PUNK; (EN)
FISHER, Mark; Slow cancelation of the future https://www.youtube.com/watch?v=aCgkLICTskQ&t=3s (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor