Detail předmětu

Grafické techniky - tisk z hloubky

FaVU-1GF2Ak. rok: 2021/2022

Předmět praktického charakteru zaměřený na bližší seznámení se základy klasických grafických technik s důrazem na jejich možné přesahy pro současnou uměleckou mezioborovou praxi. Médium grafiky představuje obor s mnohaletou kontinuitou vynalézání a následně ustálenou tradicí používání některých postupů tisku, které se své době svědčily o technických možnostech společnosti. Výuka se opírá o principy současného umění a jeho konceptuální přesahy do současné grafiky. Stěžejní je ovládnutí technik a nástrojů vizuálního a výtvarného kódování pomocí konceptualizace klasických nástrojů, stejně jako schopnost zrealizovat a prezentovat své řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti ovládají základy grafických technik; prakticky realizují soubor grafických listů v technice acetonových přetisků, monotypie a suché jehly; studenti získají praktickou zkušenost s mediálními přesahy grafických technik.

Prerekvizity

Doporučeno je absolvování kurzu Grafické techniky 1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky představující probírané grafické techniky v kontextu jejich užívání v umělecké tvorbě, praktické ukázky grafických technik, dozorovaná praktická cvičení směřující k osvojování technik, konzultace ideových návrhů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanovené následující podmínky:
- absolvování a aktivní účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence) nebo předložení vypracovaných alternativních zadání,
- předložení splněných zadaných úkolů.
Hodnocena je rovněž míra naplnění cílů předmětu.

Osnovy výuky

1. Teorie jednotlivých grafických technik, které budou v semestru probírány.
2. Zadání úkolů.
3. Kresebná příprava a konzultace nad návrhy.
4. Technika přetisků na papír pomocí acetonu, nitroředidla nebo toluenu – praktická ukázka a cvičení.
5. Technika přetisků – cvičení.
6. Experimentální využití techniky přetisků.
7. Technika monotypie – praktická ukázka a cvičení.
8. Technika monotypie – cvičení.
9. Experimentální využití techniky monotypie.
10. Technika suché jehly – praktická ukázka a cvičení.
11. Technika suché jehly – cvičení.
12. Experimentální využití techniky suché jehly.

Učební cíle

Cílem předmětu je praktické seznámení se s možnostmi klasických grafických technik a jejich potenciálu pro autorskou mezioborovou praxi. Prostřednictví osvojení si technik přetisku, monotypie a suché jehly si student s postupným nárůstem obtížnosti rozšíří možnosti repertoáru prostředků při budování vlastního autorského projevu. Cílem je také rozvoj individuální tvorby studenta, který dosahuje prací v dílně na vlastních nebo zadaných tématech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v grafických dílnách ateliéru Kresby a grafiky FaVU v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85%. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních úkolů.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Emma Dexter, Vitamin D: New Perspectives in Drawing, Phaidon Press, 2005. (EN)
Vladimír Kokolia, Slovník Grafiky 2. Praha: AVU, 2017. (CS)
Petr Ingerle (ed.), Možnosti záznamů, Brno: Moravská galerie v Brně, 2010. (CS)
Antonín Odehnal, Grafické techniky, Brno: Era, 2005. (CS)
Helena Zápalková – Zdenka Lindovská, Umění grafiky / Grafické techniky v průběhu šesti století (kat. výst.), Olomouc: Muzeum umění, 2003. (CS)
Ondřej Michálek, Kapitoly z černého umění: Přehled grafických technik a některých průmyslových technologií tisku, Olomouc: UPOL, 2014. (CS)
kol. aut., František Kobliha – grafika, Roudnice, 1990. (CS)

Doporučená literatura

Lenka Sýkorová (ed.), Postkonceptuální přesahy v české kresbě, Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2015. (CS)
časopis X (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Technologické cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor