Detail předmětu

Grafické techniky - tisk z výšky

FaVU-1GF1Ak. rok: 2021/2022

Předmět praktického charakteru zaměřený na bližší seznámení se základy klasických grafických technik s důrazem na jejich možné přesahy pro současnou uměleckou mezioborovou praxi. Médium grafiky představuje jako obor s mnohaletou kontinuitou vynalézání, a následně ustálenou tradicí používání některých postupů tisku, které ve své době svědčily o technických možnostech společnosti. Výuka se opírá o principy současného umění a jeho konceptuální přesahy do současné grafiky. Stěžejní je ovládnutí technik a nástrojů vizuálního a výtvarného kódování pomocí konceptualizace klasických nástrojů, stejně jako schopnost zrealizovat a prezentovat své řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Zvládnutí základů grafických technik, praktická realizace souboru grafických listů v technice slepotisku a linorytu, praktická zkušenost s prací s jejich mediálními přesahy.

Prerekvizity

Umělecké a teoretické schopnosti, prokázané při přijímací zkoušce. Zvládnutí základů figurální kresby na úrovni absolventa střední umělecké školy je výhodou. Předchozí zkušenost s grafickými technikami není nutná.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, praktické ukázky grafických technik, dozorovaná praktická cvičení směřující k osvojování technik, konzultace ideových návrhů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanovené následující podmínky:
- absolvování a aktivní účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence) nebo předložení vypracovaných alternativních zadání;
- předložení splněných zadaných úkolů.
Zhodnocena je také míra naplnění cílů předmětu.

Osnovy výuky

1. Teorie jednotlivých grafických technik, které budou v semestru probírány.
2. Zadání úkolů.
3. Kresebná příprava a konzultace nad návrhy.
4. Technika slepotisku – praktická ukázka a cvičení.
5. Technika slepotisku – cvičení.
6. Experimentální využití techniky slepotisku.
7. Technika linorytu (nebo dřevorytu) – praktická ukázka a cvičení.
8. Technika linorytu (nebo dřevorytu) – cvičení.
9. Experimentální využití techniky linorytu (nebo dřevorytu).
10. Kombinace tiskových technik nebo tisk z více matric – cvičení.
11. Kombinace tiskových technik nebo tisk z více matric – cvičení.
12. Kombinace tiskových technik nebo tisk z více matric – cvičení.

Učební cíle

Cílem předmětu je praktické seznámení se s možnostmi klasických grafických technik a jejich potenciálu pro autorskou mezioborovou praxi. Prostřednictví osvojení si technik slepotisku a linorytu (nebo dřevorytu) si student s postupným nárůstem obtížnosti rozšíří možnosti repertoáru prostředků při budování vlastního autorského projevu. Cílem je také rozvoj individuální tvorby studenta, který dosahuje prací v dílně na vlastních nebo zadaných tématech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v grafických dílnách ateliéru Kresby a grafiky FaVU v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních úkolů.

Základní literatura

Emma Dexter, Vitamin D: New Perspectives in Drawing, Phaidon Press, 2005. (CS)
Vladimír Kokolia, Slovník Grafiky 2. Praha: AVU, 2017. (CS)
Petr Ingerle (ed.), Možnosti záznamů, Brno: Moravská galerie v Brně, 2010. (CS)
Lenka Sýkorová (ed.), Postkonceptuální přesahy v české kresbě, Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2015. (CS)
Antonín Odehnal, Grafické techniky, Brno: Era, 2005. (CS)
Helena Zápalková – Zdenka Lindovská, Umění grafiky / Grafické techniky v průběhu šesti století (kat. výst.), Olomouc: Muzeum umění, 2003. (CS)
Ondřej Michálek, Kapitoly z černého umění: Přehled grafických technik a některých průmyslových technologií tisku, Olomouc: UPOL, 2014. (CS)
časopis X (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Technologické cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor