Detail předmětu

Digitální sochařství – 3D robotické obrábění 2

FaVU-DS3D2Ak. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu je seznámení se s robotickým 3D obráběním a jeho možnostmi, s bezpečností práce na robotizovaném pracovišti, programování robota, příprava 3D modelu k obrábění, import modelu do programu Autodesk PowerMill, generování NC drah, simulace a úprava pohybu robota, příprava robota k práci, volba a příprava materiálu k obrábění, praktická cvičení z 3D obrábění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se orientují v probleatice robotického obrábění. Jsou schopni odhadnout vhodný postup při výrobě specifických objektů a připravit frézovací strategie v programu pro 3D obrábění. Jsou schopni samostatné práce s obráběcím robotem.

Prerekvizity

Základní znalosti práce s osobním počítačem, schopnost orientace ve virtuálním prostoru, trpělivost a zájem o 3D technologie. Vítaná je zkušenost s 3D programy (3D Max, Maya, Rhinoceros 3D, SolidWorks apod.).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cyklus přednášek, instruktáž, praktická cvičení vedoucí k osvojení dovedností.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělen za docházku (80%) a splnění zadaných úkolů.

Osnovy výuky

1) Úvod do problematiky frézování, kinematika strojů, frézovací metody
2) Možnosti robotické ruky
3) Seznámení s robotizovaným pracovištěm bezpečností práce, základním servisem a kontrolou stavu.
4) Ruční programování robota
5) Seznámení se softwarem, import modelu, úprava
6) Nastavení simulačních parametrů
7) Simulace obrábění a úprava pohybu robota
8) 3D robotické obrábění

Učební cíle

Kurz má seznámit studenty s technologií 3D robotického obrábění a naučit je tuto technologii využívat k tvorbě prostorových objektů. Studenti by si měli na základě přednášek a praktických cvičení osvojit potřebné dovednosti pro samostatnou práci v oblasti robotického obrábění, a rozšířit tak své znalosti o využití další technologie v moderní sochařské tvorbě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na výuce je nezbytná, tudíž povinná - výuka bude probíhat formou přednášek a formou cvičení, kdy studenti rozděleni do skupinek po dvou budou vedeni ke spolupráci na cvičebních úkolech.

Základní literatura

Jan Willmann, Philippe Block, Marco Hutter, Kendra Byrne, Tim Schork (eds.), Robotic Fabrication in Architecture, Art and Design 2018, Springer, 2018

Doporučená literatura

Ron Labaco (ed.), Out of Hand: Materializing the Postdigital, Black Dog Publishing, 2013.
https://www.robotsinarchitecture.org/
https://www.digital-handmade.com/

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Technologické cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor