Detail předmětu

Digitální sochařství – 3D robotické obrábění 1

FaVU-1DS-LAk. rok: 2021/2022

Seznámení s robotickým 3D obráběním a jeho možnostmi, bezpečnost práce na robotizovaném pracovišti, příprava 3D modelu k obrábění, import a editace v příslušném programu Tebis, simulace a úprava dráhy robota, příprava robota k práci, základní servis, nastavení a naprogramování, volba a příprava materiálu k obrábění, praktická cvičení z 3D obrábění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Orientace v dané problematice. Schopnost odhadnout vhodný postup při výrobě specifických objektů, příprava frézovací strategie v programu pro 3D obrábění, samostatná práce s obráběcím robotem.

Prerekvizity

Základní znalosti práce s osobním počítačem, schopnost orientace ve virtuálním prostoru, trpělivost a zájem o 3D technologie. Vítaná je zkušenost s 3D programy (3D Max, Maya, Rhino, SolidWorks apod.).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace a přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Neklasifikovaný zápočet za docházku, 2 kredity

Osnovy výuky

1) Úvod do problematiky frézování, kinematika strojů, frézovací metody.
2) Možnosti robotického manipulátoru.
3) Seznámení s robotizovaným pracovištěm bezpečností práce, základním servisem a kontrolou stavu.
4) Seznámení se softwarem, import modelu, úprava
5) Nastavení simulačních parametrů (v programu...)
6) Simulace obrábění
7) Simulace obrábění a úprava dráhy frézy
8) Programování robota
9) 3D robotické obrábění

Učební cíle

Kurz má seznámit studenty s technologií 3D robotického obrábění, naučit tuto technologii využívat k tvorbě prostorových objektů. Studenti by si měli na základě přednášek a praktických cvičení osvojit potřebné dovednosti pro samostatnou práci v oblasti robotického obrábění a rozšířit tak své znalosti o využití další technologie v moderní sochařské tvorbě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je nezbytná, tudíž povinná, výuka bude probíhat formou přednášek a formou cvičení, kdy studenti rozděleni do skupinek po dvou budou vedeni ke spolupráci na cvičebních úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor