Detail předmětu

Design jako kritická praxe

FaVU-DKPRAk. rok: 2021/2022

Idea předmětu vychází z praxe vyučujících, kteří se v rámci jednoho týmu zabývají širokospektrálním zkoumáním a možnostmi intervence v konkrétních lokalitách na Slovensku a v Brně, především v poli urbanismu a politiky bydlení. Jde o účelové mapování lokalit v jejich širokém kontextu vztahů s ohledem na formulování možných scénářů vývoje a následné designování a facilitace kroků vedoucích k jejich naplnění.
K tomuto účelu je dle členů týmu zapotřebí interdisciplinární metodika, která v sobě snoubí designové, sociálně-vědní a forenzní přístupy. Vyučující mají zázemí ve výtvarném umění, designu, architektuře a v s nimi asociovaných teoriích a taky v sociální antropologii. Do výuky budou zváni rovněž konzultanti z oboru práva a sociální geografie. S touto metodikou se studenti a studentky seznámí a prakticky budou zapojeni zejména do forenzní části výzkumu. Skrze sběr a analýzu dat budou identifikovat příležitosti, vazby a problémy v daných lokalitách. Získaná data poslouží nejen ke zlepšení studijních kompetencí účastníků a účastnic kurzu, ale také životní situace aktérů ve vybraných lokalitách, byť by se jednalo jen o zlepšení teoretické na úrovni návrhů. Předmět tak kombinuje teoretickou i praktickou složku v designu, stejně jako reflexivitu designové i designérské praxe a jejích konkrétních nástrojů (např. gamifikace).
Klíčové oblasti, kterých se v kurzu dotkneme:
- aktuální teorie a metodologie sociálně-vědního a designového výzkumu
- etika výzkumu
- forenzní praxe (např. Forensic Architecture)
- designová teorie (HCD, kritický a spekulativní design)
- designová praxe (návrh možných scénářů vývoje v předmětných lokalitách a kroků směřujících k jejich naplnění)
- prostorová analýza a vizualizace “velkých” dat (práce v geografickém informačním systému ArcGIS)
- terénní výzkum/intervence
Zvýšenému počtu kreditů pro tento kurz (4) odpovídá i časová náročnost kurzu (praxe v terénu, domácí příprava, semináře).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu by měli studentky a studenti být schopni kriticky uvažovat o designové teorii a praxi, rovněž by měli být seznámeni s forenzní praxí a kriticky přemýšlet nuance sběru forenzních dat v terénu. Měli by být s tématy a přístupy designové a forenzní metodiky seznámeni do míry, že by je pak byli schopni aplikovat ve vlastní budoucí praxi.

Prerekvizity

Zájem o terénní výzkumnou práci a designovou a forenzní praxi.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Nezbytné teoretické znalosti budou předávány formou přednášek, rozvíjených semináři. Individuální a skupinová práce v terénu a na tvorbě závěrečného výstupu bude doprovázena terénní praxí a usměrňována konzultacemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: docházka (85 %)
Pro udělení zkoušky jsou stanoveny následující podmínky: prezentace závěrečného projektu.
Vedle formálního hodnocení bude studentům uděleno i slovní formativní hodnocení, na něž bude kladen větší důraz.

Osnovy výuky

1. Úvod do teorie a metod interdisciplinárního výzkumu.
2. Seznámení se s terénem a výzkumnou etikou. Rozdělení do skupin.
3. Intenzivní vstup do terénu, diskuse nad výzkumnými tématy v relacích současných designových metodik, forenzní praxe a kvalitativních metod.
4. Diskuse vedoucí k návrhům závěrečných projektů. Analýza proveditelnosti, relevance, potřebnosti, rozpad designových výzev na dílčí kroky. Rozdělení kompetencí.
5. Realizace dílčích kroků v terénu. Reflexe a konzultace realizace s vyučujícími předmětu a se spolužáky.
6. Realizace dílčích kroků v terénu. Reflexe a konzultace realizace s vyučujícími předmětu a se spolužáky.
7. Finální prezentace procesů realizace.

Učební cíle

Cílem meziuniverzitního předmětu (ve spolupráci s KISK FF MU) je seznámit studentky a studenty nejen designu, ale i volného umění s povahou a etikou kvalitativního výzkumu a terénní praxe, metodami forenzního mapování a současnou designovou teorií, které si budou moci vyzkoušet na modelových případech v praxi v konkrétních lokalitách v Brně.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v prostorách: pracovna Institutu forenzního interdisciplinárního výzkumu, sociálně emancipačního designu a architektury (č. 333, U2, FaVU); vyučujícími vytipované (sídelní) lokality v Brně. Minimální účast je 85 %.

Prerekvizity a korekvizity

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Výuka v terénu

15 hod., povinná

Vyučující / Lektor