Detail předmětu

Dějiny grafického designu 2

FaVU-DEGD2Ak. rok: 2021/2022

Cyklus přednášek představí chronologicky dějiny grafického designu jako historii vizuální komunikace od počátků modernismu po dnešek. U každého probíraného tématu bude akcentována vazba historie k současné praxi grafického designu. Kritický přístup k historii grafického designu zvažuje formáty vizuální komunikace, jejich funkci a účel s ohledem na cílové skupiny, ptá se, jaká byla dobová produkce, technologie, distribuce, recepce a interpretace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o tom, jak se vyvíjela vizuální komunikace od počátku modernismu, a co je z historie relevantní pro dnešek. Naučí se vnímat souvislosti a tento kritický přístup pak mohou využít jak v praxi grafického designu, tak při recepci a analýze vizuální komunikace.

Prerekvizity

Optimálně absolvování předmětu Dějiny grafického designu 1, nebo alespoň základní orientace v dějinách (grafického) designu a vizuální kultury obecně.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky zahrnující prezentaci doprovodného obrazového materiálu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou splnění kolokvia je vytvoření pdf prezentace na zadané téma v rozsahu 15 min. Téma, které má své kořeny v historii, studenti pojednají v souvislosti s dneškem. Studenti se ke kolokviu dostaví v závislosti na počtu v jednom nebo v několika termínech. V rámci kolokvia představí své prezentace a zpracovaná témata ve skupině prodiskutují.

Osnovy výuky

1. Průmyslová revoluce a masová média
2. Počátky modernismu
3. Inovace a propaganda
4. Konzumní kultura
5. Kampaně a informační design
6. Korporátní identity a mezinárodní styl
7. Pop a protest
8. Postmoderní design
9. Digitální design
10. Grafický design a globalizace

Učební cíle

Cílem předmětu je posílit schopnost studentů kriticky vnímat souvislosti, ať už jde o vztah minulosti ke dnešku nebo o souvislosti vyplývající z kontextu (kulturního, sociálního, ekonomického, politického a estetického), ve kterém vizuální komunikace vznikala a vzniká.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka. Tolerovány jsou tři neomluvené absence. Nedostatečnou docházku lze po dohodě s vyučující kompenzovat odevzdáním eseje na určené zadání.

Základní literatura

Pavla Pauknerová (ed.) & Richard Jaros (ed.), Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017. (CS)

Doporučená literatura

Johanna Drucker & Emily McVarish, Graphic Design History. A Critical Guide, Pearson, 2013. (EN)
Richard Hollis, Stručná historie grafického designu, Rubato, 2015. (CS)
Philip B. Meggs & Alston W. Purvis, History of Graphic Design, Wiley, 2016. (EN)
Malcolm Barnard, Graphic Design as Communication, Routledge, 2013. (EN)
Helen Armstrong (ed.), Graphic Design Theory: Readings from the Field, Princeton Architectural Press, 2009. (EN)
Helen Armstrong (ed.), Digital Design Theory: Readings from the Field, Princeton Architectural Press, 2012. (EN)
Radim Vondráček & Iva Knobloch (eds.), Design v českých zemích 1900 – 2000, Academia, UPM, 2016. (CS)
Frank Whitford, Bauhaus, Rubato, 2015. (CS)
Jana Průšová, Vznik a vývoj písma, Jana Průšová, 2017. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor