Detail předmětu

Dějiny grafického designu 1

FaVU-DEGD1Ak. rok: 2021/2022

Cyklus přednášek představí chronologicky dějiny grafického designu jako historii vizuální komunikace od prehistorie až po průmyslovou revoluci a masová média. U každého historického období bude akcentována vazba k současné praxi grafického designu. Historie není něco minulého, ale naopak něco neustále přístupného a zpřístupňovaného díky informačním technologiím. Kritický přístup k historii grafického designu zvažuje formáty vizuální komunikace, jejich funkci a účel s ohledem na cílové skupiny, ptá se, jaká byla dobová produkce, technologie, distribuce, recepce a interpretace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o tom, jak se vyvíjela vizuální komunikace a co je z historie relevantní pro dnešek. Naučí se vnímat souvislosti a tento kritický přístup pak mohou využít jak v praxi grafického designu, tak při recepci a analýze vizuální komunikace.

Prerekvizity

Orientace v obecných dějinách a dějinách (vizuální) kultury na středoškolské úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, rozšiřované o diskuse se studenty, zahrnující prezentaci doprovodného obrazového materiálu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je vytvoření pdf prezentace na zadané téma v rozsahu 15 min. Téma, které má své kořeny v historii, studenti pojednají v souvislosti s dneškem. Studenti se k závěrečnému kolokviu dostaví v závislosti na počtu v jednom nebo v několika termínech. V rámci kolokvia představí své prezentace a zpracovaná témata ve skupině prodiskutují.

Osnovy výuky

1. Od prehistorie k ranému písmu
2. Antická gramotnost
3. Středověké písmo a formáty knih
4. Renesanční design: standardizace tisku
5. Moderní typografie a vznik veřejné sféry
6. Grafické efekty v průmyslové produkci

Učební cíle

Cílem předmětu je posílit schopnost studentů kriticky vnímat souvislosti, ať už jde o vztah minulosti ke dnešku nebo o souvislosti vyplývající z kontextu (kulturního, sociálního, ekonomického, politického a estetického), ve kterém vizuální komunikace vznikala a vzniká.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka. Tolerovány jsou 3 neomluvené absence. Větší počet absencí lze kompenzovat náhradním úkolem - esejí na zadané téma.

Základní literatura

Richard Hollis, Stručná historie grafického designu, Rubato, 2015.

Doporučená literatura

Johanna Drucker & Emily McVarish, Graphic Design History. A Critical Guide, Pearson, 2013.
Philip B. Meggs & Alston W. Purvis, History of Graphic Design, Wiley, 2016.
Malcolm Barnard, Graphic Design as Communication, Routledge, 2013.
Radim Vondráček & Iva Knobloch (eds.), Design v českých zemích 1900 – 2000, Academia, UPM, 2016.
Jana Průšová, Vznik a vývoj písma, Jana Průšová, 2017.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor