Detail předmětu

Dějiny animovaného filmu

FaVU-DAFAk. rok: 2021/2022

Přednášky sledují chronologický vývoj animace ve světové kinematografii od konce 19. století až po nástup digitálních technologií. Zabývají se animovanými filmy, které byly součástí programů kin i experimentálními snímky. Pozornost je věnována vlivům moderního umění, reakcím na rozvoj televizního vysílání a nástupu výpočetní techniky. Výklad je doprovázen projekcí ukázek z diskutovaných filmů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní přehled o vývoji animovaného filmu. Porozumí principům klasické animace a dokážou rozlišit běžné techniky a postupy. Naučí se rozumět experimentům s pohyblivým obrazem, které překračují hranice tradičních žánrů. Budou schopni rozpoznat významné animované filmy české i světové kinematografie a kriticky je analyzovat.

Prerekvizity

Obecná znalost problematiky historie filmového umění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky - výklad je doprovázen projekcí ukázek z diskutovaných filmů.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaná seminární práce v minimálním rozsahu 3 normostrany.

Osnovy výuky

1. Pohyblivé obrazy
Optické přístroje 19. století. Chronofotografie, analýza pohybu. Optické divadlo. Scénické a kamerové triky.

2. Počátky filmové animace
Bleskoví kreslíři před filmovou kamerou. Komiksový strip jako inspirace a předloha. Techniky rané filmové animace. Možnosti prezentace animovaných filmů před rozvojem biografů.

3. Racionalizace výroby
Technické inovace. Animovaný film jako sériově vyráběný produkt a součást filmového představení. Americká studia. Rotoskopie a její využití. Zvuk v animovaném filmu.

4. Avantgarda
Evropské výtvarné umění, abstrakce a film. Experimenty s kresleným zvukem. Sovětský Svaz, skupina Dzigy Věrtova, Goskino.

5. Animace a trikový film v reklamě, propagaci a propagandě
Český animovaný a trikový film 30. let. Reklamní, instruktážní a propagandistické filmy.

6. Sněhurka a 700 trpaslíků
Disneyho studio ve 30. a 40. letech. Bratři Fleischerové. Animační oddělení ve studiích MGM a Warner Bros. United Productions of America.

7. Animovaný a trikový film 1945‒1960
Počátky televize a komerčního vysílání. Filmový a televizní obraz v padesátých letech v Evropě a ve Spojených státech. Částečná animace. Ohlasy meziválečného moderního umění v animovaném filmu.

8. Československá animace
Ateliér filmových triků. Organizace státem řízené filmové výroby. Studio Bratři v triku. Jiří Trnka, Břetislav Pojar, Zdeněk Miler, Jiří Brdečka. Loutkové filmy Hermíny Týrlové. Triky Karla Zemana. Gene Deitch, americký režisér v Praze.

9. Experimenty s pohyblivým obrazem
Abstraktní animace v poválečné éře. Umělecká praxe a prostupnost médií. Manipulace s filmovou surovinou. Pixilace. Metrický film. Totální animace.

10. Nové technologie
Počítačové obrazy. Technologické inovace - od analogových počítačů po první pokusy s 3D grafikou.

11. Krátký film v letech normalizace
Výrobní praxe ve studiích Krátkého filmu. Animace v populárně vědeckém a školním filmu.

12. Asijská animace
Animovaný film v Číně. Šanghajské studio, 1949–1965. Animace ve službách kulturní revoluce, 1966–1976. Vliv filmů Walta Disneyho. Animace v Japonsku: manga & anime.

13. Digitální konvergence
Film a digitální video. Počítačové programy, interpolační rotoskopie. Internet jako platforma propagace a distribuce digitální animace.

Učební cíle

Cílem přednáškového cyklu je seznámit studenty s historií filmové animace, která je pojata nejen jako jedno z odvětví zábavního průmyslu, ale také jako prostředek vizuální komunikace a tvárná umělecká forma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor