Detail předmětu

České umění 1. pol. 20. stol. v souvislostech

FaVU-1CU20st-ZAk. rok: 2021/2022

Kurz seznámí studenty a studenkty s rozmanitými tématy z umění, designu a vizuální kultury první poloviny 20. století. Důraz bude kladen na pogramy a manifesty, sdružování umělců, institucionální utváření umělecké scény (akademie, galerie, stát, kritika) či výrobní vztahy a sociální vazby. Přednáškový cyklus představuje jak progresivní a revoluční akce a avantgardy, tak survivaly a revivaly anachronických forem moderního umění. Dějiny moderního umění první poloviny 20. století představují jednotlivé přednášky v kontextu politických, sociálních a ekonomických podmínek pro uměleckou tvorbu.
Kurz bude v ZS 2020 probíhat formou frontálních přednášek přes MS Teams.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti budou mít základní přehled o uměleckých institucích, klíčových osobnostech a jejich tvorbě, budou schopni rozpoznat základní díla a budou schopni stručně charakterizovat umělecké programy a skupiny českého modernismu let 1900–1945.

Prerekvizity

Základní znalost obecné historie českých zemí a jejich kultury.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, doplněné prezentacemi s reprodukcemi klíčových děl, budou podpořeny společnou diskusí.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalostní test z rozsahu probírané látky, proběhne na on-line platformě.

Osnovy výuky

1. Instituce, organizace: Mánes, Umprumka, Akademie a Moderní galerie
2. Osma a expresionismus 1907–1908
3. Skupina a kubismus 1910–1914, SURSUM
4. Architektura a design I.: Kotěrova škola a Spolek posluchačů architektury; Artěl a Pražské umělecké dílny
5. Sochařství: Jan Štursa, Otto Gutfreund, Jaroslav Horejc
6. Národní styl a výstava dekorativních umění v Paříži, akademismus ve službách politiky
7. Tvrdošíjní, Devětsil, Štyrský, Toyen a český surrealismus
8. Architektura a design II.: Klub architektů a rok 1925, interiér a sériová výroba,
9. Civilisovaná žena: Umělkyně a designérky
10. Moderní fotografie: Drtikol, Sudek, Rössler, Funke, Wiškowský, Koblic
11. Mezery v historii: Umění českých Němců
12. Svět, v němž žijeme: Skupina 42

Učební cíle

Představit významné osobnosti, díla, umělecké skupiny, programy a instituce českého umění z let 1900–1945, představit současné myšlení o moderním umění a charakterizovat klíčové dobové i současné texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast (tolerována 50% účast).

Základní literatura

Lahoda, V. (ed.), Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938. Praha 1998 (2 díly) (CS)
Ševčík J.; Morganová P.; Dušková D. (eds.), České umění 1938-1989, programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001 (CS)
Švácha, R.; Platovská, M. (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958. Praha 2005 (1 díl) (CS)
Larvová, H. (ed.), Sursum 1910-1912, Praha 1996 (CS)
Lamač, M., Osma a Skupina výtvarných umělců, Praha 1988 (CS)
Rousová, H., Český neoklasicismus 20. let I. a II. díl, Praha 1985, 1989 (CS)
Lahoda, V., Emil Filla, Praha 2007 (CS)
Švestka, J. (ed.), Český kubismus 1909-1925, Stuttgart 1991 (CS)
Rakušanová, M., Bytosti odnikud, Academia 2008 (CS)
Hubatová-Vacková, L.; Pachmanová, M.; Pečinková, P. (eds.), Věci a slova: umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970. Praha 2014. (CS)
Rousová, H., Abstrakce: Čechy mezi centry modernity 1918-1950: nejen o vztazích volného a užitého umění. Řevnice a Praha 2015 (CS)
Rousová, H. (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu. Řevnice a Praha 2011 (CS)
Rousová, H. Mezery v historii 1890-1938: polemický duch střední Evropy: Němci, Židé, Češi. Praha 1994 (CS)
Sawicki, N. Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900–1910. Praha 2014 (CS)
Klimešová, M., Věci umění, věci doby - Skupina 42, Praha 2011 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor