Detail předmětu

Autorská práva

FaVU-AUP-LAk. rok: 2021/2022

Kurs připravuje na praktické situace, které tvorba nutně přináší. Často je potřeba se rozhodovat rychle – v takový moment je dobré být schopen se rychle zorientovat.

Občas budete mít na stole licenci nebo smlouvu o dílo s klientem, výrobcem, galerií či zaměstnavatelem. Anebo si sami budete chtít předem ošetřit podmínky spolupráce. Jak máte tyto situace řešit, jak rozumět smlouvám na jak je vyjednávat?

Možná si budete chtít založit vlastní značku. Co to obnáší?

Můžete narazit na to, že vaše dílo si svévolně propůjčí někdo jiný. Nebo budete chtít pro svou práci užít dílo jiného autora. Kdy potřebujete jeho souhlas? Jak se můžete bránit, když někdo užívá vaše dílo bez vašeho souhlasu?

Společně budeme řešit konkrétně např. tato témata:

- Jak mohu předem ošetřit podmínky spolupráce?
- Jak sepsat a vyjednávat licenci?
- Jakou mohu chtít licenční odměnu? Jednorázovou nebo procenta ze zisku?
- Mám nějaká práva, když jsem neuzavřel smlouvu?
- Co mohu udělat, když potřebuji ochránit své dílo?
- Kdy mohu legálně užít dílo jiného autora? (A jaký je rozdíl mezi inspirací a plagiátem?)
- Jak ochráním svůj design nebo značku?
- Jak založit vlastní značku?
- Atd.

Budeme diskutovat i konkrétní zkušenosti studentů a učit se z případů autorskoprávních sporů, které se staly u nás nebo v zahraničí.

Kurz vyučuje dr. Iva Javorská.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Výsledky učení předmětu

Studentky a studenti si osvojí si základy práce s právním textem (zákonnou normou), základy autorského práva, tvorby licencí a smluv o dílo. Porozumí základům autorského práva, licencím a smlouvám o dílo. Osvojí si schopnost vyjednávat podmínky a bránit se proti zneužití díla.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na kombinaci frontálních přednášek a praktických cvičení (workshopů), v nichž jsou získané znalosti upevňovány formou aktivního učení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na obou blocích tematickýc přednášek/workshopů.

Osnovy výuky

Kurs proběhne ve dvou blocích. Každý blok tvoří tematicky zaměřené přednášky / workshop:

1. blok (120 minut výuka, 60 přestávka, 120 minut výuka):
 Autorské právo: co to znamená v praxi
 Licence: jak licencovat a dostat zaplaceno
 Smlouva o dílo: jak tvořit pro zákazníka a dostat zaplaceno

2. blok (120 minut výuka, 60 přestávka, 120 minut výuka):
 Ochrana designu: nástroje ochrany a smlouvy
 Obchodní značka: jak vytvořit vlastní brand
 Volná noha kolektiv, zaměstnání: jak to funguje a jak se liší postavení autora

Učební cíle

Cílem kurzu je připravit studentky a studenty na uměleckou designérskou praxi. Ukázat jim, jak fungují vztahy s těmi, pro které budou tvořit, kteří budou vyrábět jejich design, u kterých budou pracovat či vystavovat. Výuka pokryje oblasti tvůrčí praxe na volné noze, v zaměstnání i v tvůrčím kolektivu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vyžadována je aktivní účast na obou blocích přednášek/workshopů.

Základní literatura

SRSTKA J. a kol., Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice, Praha: Leges, 2017, 416s.

Doporučená literatura

https://vvp.avu.cz/sesit/pro-autory/
Zákon č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) – edice ÚZ (dostupné ve většině knihkupectví nebo text zákona online)
PRCHAL P.: Limity autorskoprávní ochrany. Praha: Leges, 2016, 272 s.
KOUKAL P.: Právní ochrana designu – průmyslové vzory, autorská díla. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 156 s.
DAVID I.: Filmové právo. Autorskoprávní Perspektiva. Praha: Nová beseda, 2015, 239 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor