Detail předmětu

Artists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - letní

FaVU-AIS-LAk. rok: 2021/2022

Předmět seznamuje studenty metodou hloubkových sond se současným teoretickým a filosofickým myšlením, zabývajícím se environmentální krizí a obdobím antropocénu, do kterého jsme (nechtěně?) vstoupili. Zároveň se budeme zabývat takovými texty, které problematizují paušalizující pohled na antropocén jako na dílo lidstva jako homogenní masy se stejným podílem viny. Budeme se zabývat texty, které si kladou otázku, zaznívající dříve v jiných společenských kontextech: co dělat? (a jak to říkat?) Zabrousíme nejen do současné filozofie (Latour, Bradiotti, Haraway), ale také do antropologie (a jejích přesahů do mykologie, lesnictví a kulturních studií - Anna Tsing), koloniálních studií (Chakrabarty), ale také do historické botaniky (Sádlo, Pokorný). Vysoce teoretické texty z humanitních disciplín, které popisují globální stav neutěšeného světa vykompenzujeme mikropohledem kolem sebe, do lesů a luk, abychom porozuměli tomu, jaká byla příroda dříve (ale jak ji paradoxně formoval člověk). Možná nevyřčenou otázkou celého kurzu bude ta, která se bude tázat po roli lidské práce (vs. automatizace) a jejích nejen negativních, ale především pozitivních (v minulosti) vlivů na někdejší biodiverzitu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Akademická reflexe vybraných problémů současného umění, hlubší znalost děl a východisek vybraných umělců.

Prerekvizity

Studenti musejí mít velmi silné komunikační schopnosti v angličtině.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Forma semináře: každou hodinu: 1) písemná reflexe zadané četby
2) skupinová diskuse vybraných témat ze zadaného textu, kontextualizace.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné plnění úkolů a docházka.
Hodnocení se sestává z vypracování úkolů v průběhu semestru a pravidelného četby. Nepřipravenost na hodinu je počítána jako absence.

Osnovy výuky

Viz seznam literatury - každý týden jeden text + 2 exkurze do terénu.

Učební cíle

Předmět má seznámit studenty podrobněji s výše uvedenými tématy prostřednictvím četby, rozboru, diskuse, a písemné i ústní reflexe autentických textů (články z odborných časopisů, rozhovory, eseje, vybrané kapitoly z literatury). Cílem je podpořit analytické a kritické myšlení o těchto tématech, které ale bude podpořeno znalostí a přípravou konkrtních materiálů do každé hodiny. Studenti se rvněž budou aktivně podílet na přípravě některých témat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná, dvě neomluvené absence za semestr.

Základní literatura

Latour, Bruno. Facing Gaia. Eigth Lectures on the New Climatic Regime. (EN)
Haraway, Donna. Staying with the Trouble. Making Kin in the Chtulucene. (EN)
Tsing, Anne. Mushroom at the End of the World. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor