Detail předmětu

Aplikovaná technologie malby 1

FaVU-ATM-ZAk. rok: 2021/2022

Každá hodina má jedno ústřední téma, které zahrnuje konkrétní aspekt technologie malby. Tématy jsou:
- malířské nástroje
- výběr a příprava podkladů
- pigmenty
- pojidla
- rozpouštědla
- výběr techniky malby
- finální úprava podkladů
- archivace díla.
Tato témata budou současně reflexí současných technologických postupů v malířství. Každá tematická lekce bude spojená s diskusí směřovanou k obeznámení studentu se situací na současném trhu s uměleckými potřebami, jakož i s jejich alternativami k některým komerčním produktům. Zpětnou vazbou této diskuze bude tvorba a postupy samotných studentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Osvojení si technologických znalostí a dovedností, které absolvent/ka kurzu využije ve vlastní umělecké práci. Nalezení technického východiska k profesionálnímu a kvalitnímu technickému zvládnutí svých děl. Dobrá orientace v základních technologických tendencích současného umění; orientace na trhu se současnými materiály.

Prerekvizity

žádné

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti dosáhnou zkoušky na základě předvedení osvojených znalostí v závěrečném testu a účasti na přednáškách nad 75 %.

Osnovy výuky

Každá hodina má jedno ústřední téma, které zahrnuje konkrétní aspekt technologie malby. Tato témata budou současně reflexí současných technologických postupů v malířství. Každá tematická lekce bude spojená s diskusí směřovanou k obeznámení studentu se situací na současném trhu s uměleckými potřebami, jakož i s jejich alternativami k některým komerčním produktům. Zpětnou vazbou této diskuze bude tvorba a postupy samotných studentů

Učební cíle

Cílem je osvojení si znalostí a dovedností z oblasti technologie malby, nalezení jejich průsečíků s vlastní tvorbou a dovedení těchto schopností k mistrovské formě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

účast na přednáškách je 75 %, Účast na konzultacích je povinná

Základní literatura

Slánský, Bohuslav: Technika malby. Díl 1, Malířský a konservační materiál, SNKLHU, 1953 (CS)
Bohuslav SlánskýTechnika malby. II. díl – Průzkum a restaurování obrazů, SNKLHU, Praha 1956 (CS)
Slánský Bohuslav, Technika v malířské tvorbě, SNTL, 1976 v Praze (CS)
Edited by Thomas J. S. Learner, Patricia Smithen, Jay W. Krueger, and Michael R. SchillingSmithen, Jay W. Kru, Modern Paints, A GCI Publication Uncovered, 2008 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor