Detail předmětu

Základy architektonického navrhování

FAST-BGA007Ak. rok: 2020/2021

Teoretický úvod do architektury jako tvůrčího procesu. Cílem je seznámení s prostorovou, hmotovou a tvarovou (kompoziční) stránkou architektonického díla a metodikou tvorby architekta při respektování souvisejících celospolečenských aspektů stavění. Získané vědomosti s kreativním uplatněním zásad tvorby prostoru, struktury a kompozice budou aplikovány v semináři.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je úvod do architektonické tvorby, architektura jako umění a věda, základy architektonické typologie, účastníci procesu architektonické tvorby.

Prerekvizity

Předmět je zařazen v prvním semestru studia, nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu. Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Podstata architektury, její funkce a poslání.
2. Architektonická tvorba jako syntéza oborů.
3. Teorie přírodního místa – fenomenologie, struktura, duch.
4. Teorie umělého místa-fenomenologie, struktura, duch.
5. Základy architektonické typologie.
6. Prostor, identifikace s prostorem, topos-typos.
7. Kompozice prostoru, raumplan, plan-libre, strukturalismus.
8. Architektonická struktura.
9. Elementární struktivní prvky.
10. Prostorové nosné struktury.
11. Základní kompoziční kategorie.
12. Subjekty architektonické a urbanistické tvorby, klient, architekt, realizátor.
13. Metodika projektové činnosti.

Cíl

Úvod do architektonické tvorby, architektura jako umění a věda, základy architektonické typologie, účastníci procesu architektonické tvorby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor