Detail předmětu

Tvorba webových stránek

FIT-ITWAk. rok: 2022/2023

Úvod, principy internetu, adresování, umístění dokumentů. Jazyk HTML, základy, prostředky prezentace. Kaskádové styly, integrace do HTML. Úvod do JavaScriptu. Jazyk XHTML, varianty, principy, rozdíly oproti HTML. Návrh webové prezentace, navigační struktura. Použitelnost a přístupnost webových stránek. Optimalizace pro vyhledávače.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Přehled v současných technologiích pro tvorbu webových stránek. Schopnost vytvořit kvalitní webovou prezentaci s ohledem na správný návrh informační a navigační struktury, vhodnou volbu technologií a přístupnost pro různé skupiny uživatelů.

Prerekvizity

Uživatelská znalost práce s WWW. Schopnost pracovat v OS Windows nebo Linux. Práce s textovým editorem. Základy programování.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Laboratorní cvičení - 10 bodů
 • Dva testy během semestru - 40 bodů
 • Dva samostatné projekty - 20+30 bodů

Učební cíle

Získat znalosti potřebné k vytvoření kvalitní prezentace na stránkách WWW. Získat přehled o současných technologiích a trendech. Znalost různých aspektů tvorby prezentace - navigační struktura, přístupnost, optimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na laboratorních cvičeních (5 cvičení po 2 bodech). V případě nahlášené překážky ve studiu je možno po dohodě se cvičícím vypracovat cvičení dodatečně. Předvídatelné překážky je třeba hlásit předem.

Základní literatura

Hyslop, B., Castro, E.: HTML5 a CSS3: Názorný průvodce tvorbou WWW stránek, Computer Press, 2012.


Petr Staníček: CSS Kaskádové styly, Computer Press, 2003, ISBN: 80-7226-872-4.


Doporučená literatura

Michálek, M.: Vzhůru do CSS3, e-kniha, 2015, https://www.vzhurudolu.cz/ebook-css3.
Andrew, R.: Get Ready for CSS Grid Layout, A Book Apart, 2016, https://abookapart.com/products/get-ready-for-css-grid-layout.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Internet a služba WWW, principy, adresování, umístění dokumentů
 2. Úvod do jazyka HTML - základní prvky
 3. Jazyk HTML, pokročilé prostředky prezentace
 4. Vizuální nástroje pro tvorbu stránek
 5. Kaskádové styly a jejich začlenění do HTML
 6. Pokročilé vlastnosti kaskádových stylů
 7. JavaScript - nutné základy
 8. Jazyk XHTML - principy, rozdíly oproti HTML
 9. Interakce s uživatelem
 10. Návrh prezentace, navigační struktura
 11. Různé aspekty volby technologie a optimalizace
 12. Přístupnost webových stránek
 13. Optimalizace pro vyhledávače 

Cvičení na počítači

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do Internetu a sítí, adresování, umístění dokumentů
 2. Jazyk HTML
 3. Kaskádové styly
 4. JavaScript
 5. Volba formy a poskytovatele umístění prezentace
 6. Samostatné řešení projektů

Projekt

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní prezentace v HTML
 2. Pokročilá prezentace s využitím XHTML, CSS a JavaScriptu

eLearning