Detail předmětu

Skriptovací jazyky

FIT-ISJAk. rok: 2022/2023

Základní koncepty skriptovacích jazyků, skriptování versus programování, přehled vývoje skriptovacích jazyků, makrojazyky, tvorba komponent, základy jazyka Python, skriptování v operačních systému Unix, objektově-orientované programování ve skriptovacích jazycích, souběh a paralelismus.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s moderními skriptovacími jazyky, po úspěšném zvládnutí předmětu budou schopni demonstrovat znalosti a chápání základních vlastností a role skriptovacích jazyků, syntaxe a sémantiky jazyka Python, implementovat skripty pro automatizaci systémových činností a vyvíjet jednoduché aplikace s použitím vhodných nástrojů. Studenti se naučí řešit problémy v jazyce Python formou pravidelných projektů. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských nástrojů.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Půlsemestrální písemný test (9 bodů).
 • Individuální projekt (40 bodů).

Učební cíle

Porozumět tématu skriptovacích jazyků a jejich aplikací, pochopit komplementaritu skriptovacích jazyků vzhledem k systémovým jazykům, jejich výhody a nevýhody. Seznámit se základy regulárních výrazů, použitím vhodných struktur a postupů zejména v jazyce Python (částečně i ruby a dalších).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test a individuální projekt. Půlsemestrální test nemá náhradní termín.

Doporučená literatura

Harms, D., Macdonald, K.: Začínáme programovat v jazyce Python. Computer Press, ISBN 80-7226-799-X.
Lutz, M., Ascher, D.: Naučte se Python - Pohotová příručka. Grada, 2003, ISBN 80-247-0367-X.
Driscoll, M: Python 201: Intermediate Python. Amazon Digital Services LLC, ASIN: B01LMUAYSO, 2016.
Beazley, D.M.: Python - Podrobná referenční příručka pro programovací jazyk Python. Neocortex.
Abelson, H.: Structure and interpretation of computer programs, Cambridge. MIT Press, 2002.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod, stručná historie vývoje skriptovacích jazyků, výhody a nevýhody, porovnání jazyků
 2. Regulární výrazy a jejich podpora ve skriptovacích jazycích
 3. Vytváření jednoduchých skriptů v prostředí OS Unix, automatizace systémových činností
 4. Jména v Pythonu, základní datové struktury a jejich implementace
 5. Slovník (hashovací struktura) a jeho implementace v Pythonu
 6. Funkce a jejich argumenty, moduly, zpracování výjimek
 7. Základy objektově orientovaného programování ve skriptovacích jazycích
 8. Pokročilé prvky objektového přístupu v Pythonu, vícenásobná dědičnost a pořadí hledání metod
 9. Základy jazyka ruby a srovnání s Pythonem
 10. Dekorátory funkcí a tříd
 11. Iterační protokol a iterovatelné objekty
 12. Generátory a jejich použití v kontextu funkcí
 13. Souběžnost a paralelismus

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatné projekty řešící zadané obecnější úlohy, předpokládá se naprogramování středně rozsáhlého skriptu v jazyce Python. Je požadováno elektronické odevzdání pomocí IS FIT.

V předmětu je místo jednoho či několika málo velkých projektů zadáno 8 miniprojektů, tedy od 3. přednášky téměř každý týden. Je k dispozici server, který projekty ještě před oficiálním odevzdáním prostřednictvím WIS automaticky ohodnotí, takže lze předem zjistit, kolik bude za aktuální řešení bodů. Půlsemestrální test a zkouška jsou přímo svázány s tématy, která si vyzkoušíte v rámci projektů. 

eLearning