Detail předmětu

Počítačový seminář

FIT-ISCAk. rok: 2022/2023

Intenzivní školení pouze v první půlce semestru, jehož cílem je oživit a ozřejmit práci s počítačem z pohledu tvorby programového vybavení. Stěžejním tématem je práce s čísly v různých soustavách tak, jak je běžné v programovací praxi s vazbou na uložení čísel v počítači. S tím souvisí základní pojmy a obraty užívané při tvorbě programového vybavení, zejména pak: algoritmy a řešení problémů, základní programovací konstrukty a základní datové struktury.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

 • Student získá přehled v oblasti základní práce s počítačem, zejména s tím, k čemu slouží a jak funguje.
 • Seznámí se s oblastmi, kde hraje počítač nezastupitelnou roli.
 • Student porozumí významu slova počítač a manipulaci s ním za účelem tvorby programu.
 • Seznámí se se základními (abstraktními) datovými typy a strukturami.
 • Získá základní generické a obecné znalosti z programovacích jazyků.
 • Porozumí způsobům uložení a reprezentace čísel v počítači (jak člověk a počítače pracují s čísly a proč počítačům dělají problémy reálná /desetinná/ čísla).

Prerekvizity

Předmět je umístěn v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem a znalosti matematiky na úrovni střední školy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je realizována pouze v první půlce semestru, a to formou přednášek, cvičení a řešení individuálních projektů. Přednášky mají charakter výkladu stěžejních témat souvisejících s danou disciplínou (oblastí). Cvičení a řešení projektů koresponduje s probíranou látkou na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Opravované úlohy - až 12 bodů
 • Účast na přednáškách/cvičeních - až 18 bodů
 • Závěrečný zápočtový test - 70 bodů

 

Osnovy výuky

 1. Seznámení s oblastmi, kde hraje počítač nezastupitelnou roli, architektura von Neumann, model výpočtu a tvorby programů.
 2. Způsoby uložení a reprezentace čísel v počítači (jak člověk a počítače pracují s čísly a proč počítačům dělají problémy desetinná čísla).
 3. Algoritmy - vlastnosti, notace a zápis.
 4. Techniky řešení problémů. Návrh a implementace algoritmů.
 5. Základní pojmy z programovacích jazyků - výraz, příkaz, kompozice příkazů, základní obraty v řízení toku výpočtu.
 6. Základy algoritmického jazyka. Přehled datových struktur (využití a práce s nimi). Souhrnné opakování.

Učební cíle

Student porozumí základním principům a zásadám práce s počítačem a znalosti bude schopen používat při tvorbě programů. Student se naučí analyzovat a navrhovat jednoduché algoritmy. Student porozumí základním pojmům, které se pojí k abstraktním datovým typům, a naučí se je používat. Student porozumí způsobům práce, uložení a reprezentaci čísel v počítači. 

 

 

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách v tomto předmětu je kontrolována. Znalosti studujících jsou ověřovány aktivní účastí na cvičeních, vypracováním individuálních úkolů a závěrečným zápočtovým testem. Bodovaná účast v počítačových laboratořích. Možnost nahrazení po dohodě s vyučující (např. formou zpracování individuálního úkolu).

Doporučená literatura

Honzík, J., Hruška, T., Máčel, M.: Vybrané kapitoly z programovacích technik, Ed.stř. VUT Brno, 1991.
BS ISO/IEC 9899:2011, Information technology. Programming languages. C, 2012, ISBN 978 0 580 80165 5.
Cormen, T.H., Leiserson, Ch.E., Rivest, R.L.: Introduction to Algorithms.
Cormen, T.H., Leiserson, Ch.E., Rivest, R.L.: Introduction to Algorithms.
Prokop,J.: Algoritmy v jazyku C a C++. Grada Publishing, 2015.
Aho A.V., Hoppcroft J.E., Ullman J.D.: Data Structures and Algorithms.
Kruse, R.L.: Data Structures and Program Design. Prentice- Hall,Inc. 1984
Baase, S.: Computer Algorithms - Introduction to Design and Analysis. Addison Wesley, 1998
Sedgewick ,R.: Algoritmy v C. (Základy. Datové struktury. Třídění. Vyhledávání.) Addison Wesley 1998. Softpress 2003.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Seznámení s oblastmi, kde hraje počítač nezastupitelnou roli, architektura von Neumann, model výpočtu a tvorby programů.
 2. Způsoby uložení a reprezentace čísel v počítači (jak člověk a počítače pracují s čísly a proč počítačům dělají problémy desetinná čísla).
 3. Algoritmus - pojem a vlastnosti algoritmů, notace a zápis. 
 4. Techniky řešení problémů.
 5. Přehled datových struktur (využití a práce s nimi). Ukazatel jako abstraktní datový typ a jeho specifikace.
 6. Základní pojmy z programovacích jazyků - výraz, příkaz, kompozice příkazů, základní obraty v řízení toku výpočtu. Souhrnné opakování.

Cvičení na počítači

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení korespondují s náplní jednotlivých přednášek a prakticky procvičují prezentovanou látku.

Projekt

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning