Detail předmětu

Úvod do iniciativy Průmysl 4.0

FEKT-BKC-UIPAk. rok: 2020/2021

Pochopení iniciatvy Průmysl 4.0, orientace v základních nástrojích průmyslu 4.0. Osvojení si práce v týmu pomocí moderních nástrojů pro EPD a PDM. Získání hlubších znalostí o logistice, skaldování a zásobování. Manipulace s majetkem firmy a aplikace I4.0 do logistiky. Jako modelové příklady jsou použity především systém SolidWorks. Praktická část výuky probíhá v prostředí SolidWorks na modelové databázi se simulovanými operacemi a v laboratoři 3D tisku a 3D skenování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- Popsat základní myšleku Průmyslu 4.0
- Orinetovat se v nástrojích používaných při aplikaci 4 průmyslové evoluce v praxi (IoT, 3D tisk aj.)
- Plnohodnotně se zapojit do práce v projektovém týmu s využitím EPD v praxi
- Optimalizovat, eventuálně navrhnout výrobní logistiku podniku
- Navrhovat inovace i nová řešení výroby

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

20b - zpracování projektu v průběhu semestru
20b - práce v PC cvičeních
60b - závěrečná zkouška
Zkouška proběhne distančně přes MS Teams

Osnovy výuky

1. Úvod do 4 průmyslové (r)evoluce, základní pojmy a aspekty.
2. Nástroje průmyslu 4.0 (IoT, 3D tisk, aj.), kybernetická bezpečnost.
3. Simulace výrobního prostředí, procesní simulace, CAM.
4. Subtraktivní, aditivní a hybridní technologie výroby.
5. 3D tisk a 3D skenování prakticky 1.
6. 3D tisk a 3D skenování prakticky 2.
7. Úloha a význam logistiky, vývoj logistiky, logistické činnosti (funkce) a cíle logistiky, rozdělení a struktura podniku, logistické náklady v podniku..
8. Úloha a význam zásob v podniku, význam zásob v podniku, členění zásob, náklady na zásoby v podniku.
9. Řízení nákupu – realizace veřejné zakázky, úvod do problematiky nákupů, legislativa k veřejným zakázkám, postup při řešení realizace veřejné zakázky.
10. Systém skladování v podniku, místo a úloha skladování v logistickém řetězci, funkce a druhy skladů.
11. Manipulace s majetkem v podniku, manipulační systém v podniku, používané přepravní prostředky, moderní systém ochrany zboží (majetku).
12. Aplikace Průmyslu 4.0 do logistických procesů, logistický informační systém, význam a druhy dopravy, logistika v Průmyslu 4.0.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními myšlenkami a principy Průmyslu 4.0 a moderními nástroji pro týmovou spolupráci na projektu (PDM). Dále pak s detailnějším rozborem logistiky a souvisejícími nástroji jako je skladování a manipulace. Znalost získaných informací umožní studentům zapojit se a podílet se na počítačovém projektování v různých odvětvých elektrotechnického průmyslu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Ministerstvo průmyslu a obchodu: Iniciativa průmysl 4.0 (CS)
Maxa, J., Vyroubal P.: Řízení a správa dat (CS)
Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (CS)
Kališ J., Říha M., MS Office Projekt, CPress (CS)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (CS)
Ivan Gros, Velká kniha logistiky, ISBN: 9788070809525 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-MET bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do 4 průmyslové (r)evoluce, základní pojmy a aspekty.
2. Nástroje průmyslu 4.0 (IoT, 3D tisk, aj.), kybernetická bezpečnost.
3. Simulace výrobního prostředí, procesní simulace, CAM.
4. Subtraktivní, aditivní a hybridní technologie výroby.
5. 3D tisk a 3D skenování prakticky 1.
6. 3D tisk a 3D skenování prakticky 2.
7. Úloha a význam logistiky, vývoj logistiky, logistické činnosti (funkce) a cíle logistiky, rozdělení a struktura podniku, logistické náklady v podniku..
8. Úloha a význam zásob v podniku, význam zásob v podniku, členění zásob, náklady na zásoby v podniku.
9. Řízení nákupu – realizace veřejné zakázky, úvod do problematiky nákupů, legislativa k veřejným zakázkám, postup při řešení realizace veřejné zakázky.
10. Systém skladování v podniku, místo a úloha skladování v logistickém řetězci, funkce a druhy skladů.
11. Manipulace s majetkem v podniku, manipulační systém v podniku, používané přepravní prostředky, moderní systém ochrany zboží (majetku).
12. Aplikace Průmyslu 4.0 do logistických procesů, logistický informační systém, význam a druhy dopravy, logistika v Průmyslu 4.0.
13. Prezentace seminárních prací

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Virtuální dvojče 1, tvorba dílů elektrotechnického zařízení.
2. Virtuální dvojče 2, tvorba dílů elektrotechnického zařízení + sestava.
3. Virtuální dvojče 3, routing, dokumentace, kusovníky.
4. Virtuální dvojče 4, ukázka počítačové simulace výrobku.
5. 3D tisk a 3D skenování prakticky 1
6. 3D tisk a 3D skenování prakticky 2
7. Podniková logistika, logistické náklady v podniku.
8. Zásoby v podniku, průměrná výše zásob, pojistné zásoby.
9. Výběrové řízení, hodnocení veřejných zakázek, specifika veřejné zakázky.
10. Systém skladování v podniku, vybavení skladů, ukládání odpadu v podniku.
11. Manipulace s majetkem v podniku, manipulační systém v podniku.
12. Aplikace Průmyslu 4.0 do logistických procesů, silniční, železniční, letecká doprava, KANBAN.
13. Prezentace seminárních prací

eLearning