Detail předmětu

Počítače a programování 2

FEKT-BKC-PC2SAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na získání dovedností algoritmizace a strukturování zadané úlohy. Studenti se také učí vybrat vhodné prostředí pro její realizaci.
V první části předmětu jsou prezentovány základy programování jazyka C. Praktické zkušenosti získají studenti při realizaci úkolů v konzolové aplikaci v prostředí Microsoft Visual Studio, popř. Dev-C++.
Druhá část předmětu je zaměřená na programování v prostředí MATLAB. Jsou prezentovány dostupné knihovny a simulační nástroje s ohledem na využití v energetice.
Třetí část předmětu je věnována vizuálnímu programování v prostředí LabView. Jsou představeny základní principy realizace algoritmů v tomto prostředí a provázání na uživatelské rozhraní aplikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní příkazy jazyka C, popsat vlastnosti základních datových typů, použít funkce obsažené ve standardních knihovnách, sestavit algoritmus pracující s jednorozměrnými a vícerozměrnými poli, I/O funkcemi a podmínkovými a cyklovými příkazy, vytvořit vlastní funkce;
- v rámci části programování v MATLAB informace o knihovnách a simulační nástrojích s ohledem na využití v energetice.
- v rámci části LabVIEW vysvětlit základní principy realizace algoritmů v tomto prostředí a vytvořit algoritmy v uživatelském rozhraní aplikace.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Dále jsou žádoucí znalosti práce se soubory v prostředí Microsoft Windows.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Student se řídí pokyny vyučujících v každé části předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

1.část - programování v C - max. 33 bodů,
2.část - programování v Matlab - max. 33 bodů,
3.část - programování v LabView - max. 34 bodů.
Student musí absolvovat povinné aktivity ve všech 3 částech.

Osnovy výuky

1. C - konzolová aplikace v Dev-C++ nebo ve Visual Studiu, input/output funkce,
2. C - proměnné a datové typy, operátory, konverze, příkazy,
3. C - podmínky(if, if-else) a cykly (for, do-while, while), pole,
4. C - funkce, tvorba vlastní funkce, knihovny funkcí. předávání parametrů,
5. MATLAB – rekapitulace základů programování,
6. MATLAB – přehled knihoven pro elektrotechniku a energetiku,
7. MATLAB – pokročilé programování,
8. MATLAB – Simscape Power Systems,
9. LabView – uživatelské rozhraní, tvorba aplikace,
10. LabView – základní knihovny,
11. LabView – datové struktury, tvorba podprogramu,
12. LabView – využití v energetice.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty obecným programovacím návykům a algoritmizaci úloh. Pří výuce jsou prezentovány různé programovací jazyky a vývojové prostředí, které lze využít při dalším studiu. Absolvent kurzu by měl být schopen vybrat vhodný nástroj podle typu řešené úlohy a implementovat základní algoritmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

HEROUT, P. Učebnice jazyka C. KOPP, 2004.
PROKOP, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha: Grada Publishing, 2008.
PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Učebnice programování: základy algoritmizace. Praha: Grada Publishing, 1997
VIRIUS, M. Jazyky C a C++. Komplexní kapesní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2005
STROUSTRUP, B. The C++ Programming Language, 4th Edition, Addison-Wesley, 2013. (EN)
DOŇAR, B., ZAPLATÍLEK, K. MATLAB - tvorba uživatelských aplikací. BEN, 2004. (CS)
KARBAB, P. Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. COMPUTER PRESS, 2006. (CS)
HAVLÍČEK, J., VLACH, J., VLACH, M., VLACHOVÁ, V. Začínáme s LabVIEW. BEN, 2008. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-SEE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. C - konzolová aplikace v Dev-C++ nebo ve Visual Studiu, input/output funkce,
2. C - proměnné a datové typy, operátory, konverze, příkazy,
3. C - podmínky(if, if-else) a cykly (for, do-while, while), pole,
4. C - funkce, tvorba vlastní funkce, knihovny funkcí. předávání parametrů,
5. MATLAB – rekapitulace základů programování,
6. MATLAB – přehled knihoven pro elektrotechniku a energetiku,
7. MATLAB – pokročilé programování,
8. MATLAB – Simscape Power Systems,
9. LabView – uživatelské rozhraní, tvorba aplikace,
10. LabView – základní knihovny,
11. LabView – datové struktury, tvorba podprogramu,
12. LabView – využití v energetice.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. C - konzolová aplikace v Dev-C++ nebo ve Visual Studiu, input/output funkce,
2. C - proměnné a datové typy, operátory, konverze, příkazy,
3. C - podmínky(if, if-else) a cykly (for, do-while, while), pole,
4. C - funkce, tvorba vlastní funkce, knihovny funkcí. předávání parametrů,
5. MATLAB – rekapitulace základů programování,
6. MATLAB – přehled knihoven pro elektrotechniku a energetiku,
7. MATLAB – pokročilé programování,
8. MATLAB – Simscape Power Systems,
9. LabView – uživatelské rozhraní, tvorba aplikace,
10. LabView – základní knihovny,
11. LabView – datové struktury, tvorba podprogramu,
12. LabView – využití v energetice.