Detail předmětu

Mikroprocesory a mikropočítače

FEKT-BPC-MAMAk. rok: 2020/2021

Předmět se zaměřuje na představení možností využití mikrokontrolérů a jejich použití při návrhu elektronických zařízení. Studenti se podrobně seznámí s programovacím jazykem C a specifiky jeho použití při tvorbě programového vybavení pro 8 a 16 bitové mikrokontroléry. Naučí se ovládat integrované periférie mikrokontrolérů a využívat možností moderních vývojových prostředí, při tvorbě, ladění a testování programového vybavení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
• připravovat programové vybavení pro mikrokontroléry Microchip v programovacím jazyce C,
• vytvářet, ladit a testovat programové vybavení ve vývojovém prostředí MPLAB,
• ovládat periférie mikrokontorléru Microchip,
• používat komunikační sběrnici RS-232.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
• řešit lineární rovnice, pracovat s dvojkovou, desítkovou a šestnáctkovou soustavou,
• základní znalosti práce na PC.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky probíhají dle Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zápočet - vytvořit program na základě vylosovaného zadání.

Ústní zkouška:
Teorie mikrokontrolérů a základy jazyka C.

Bodové hodnocení:
Laboratorní cvičení: 20 bodů
Zkouška: 80 bodů

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Osnovy výuky

1. Programovací jazyk C
2. Základní struktura mikrokontrolérů, Von Neumannova a Harvardská koncepce počítače
3. Programovací jazyky a vývojová prostředí
4. Specifika programování mikrokontrolérů ve vyšším programovacím jazyce
5. Struktura mikroprocesorů, registry, synchronizační signály pro komunikaci mikroprocesoru s okolím
6. Přerušovací systém, princip činnosti, základní pojmy
7. Integrované periférie, jejich ovládání využití
8. Nástroje pro správu zdrojového kódu

Učební cíle

Seznámit studenty se základy použití a principy činnosti mikropočítačů a mikrokontrolérů, s ovládáním integrovaných rozhraní a periférií, návrhem a programováním základních aplikací v jazyce C, komunikace prostřednictvím standardních komunikačních rozhraní s okolím. Základní informace o principech a činnosti digitálních signálových procesorů.

Základní literatura

VRBA, R., LEGÁT, P., FUJCIK, L., HÁZE, J., KUCHTA, R., MIKEL, B., SKOČDOPOLE, M.: Digitální obvody a mikroprocesory. Elektronické skriptum, 1. vyd., FEKT VUT, Brno 2003, s. 238, ISBN MEL103

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MET bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning