Detail předmětu

Semestrální práce 1

FEKT-MKC-M1VAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru EVM. Téma projektu se vybírá na počátku letního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce. Práce je zaměřena na vyhledání informací, jejich prostudování a zpracování rešerše o zvoleném tématu. Následně je navrženo vlastní technické řešení a vypracována písemná zpráva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na tématu semestrálního projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu:
Vypracování písemné zprávy.

Osnovy výuky

Zpracování individuální magisterské technické práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné magisterské technické práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Základní literatura

-dle tématu projektu (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning