Detail předmětu

Podnikový management

FEKT-MKC-MAEAk. rok: 2020/2021

Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupu aplikovaných v současné praxi organizací, jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Osnovy výuky

Kompendium managementu
Analýza současných manažerských přístupů
Problematika plánování v organizacích
H. Fayol – přístup funkce v managementu – organizování
Vedení lidí
Nároky na manažera v oblasti rozhodování
Význam manažerské funkce kontroly
Kompendium procesního řízení
Systematický přístup k managementu
Management změny
Rizika v podnikovém managementu
Podnikání v turbulentní době – inovace

Učební cíle

Seznámit posluchače se základy managementu, jeho pojmy, obsahem, strukturalizací a metodami.

Základní literatura

ROBBINS S.P., COULTER M. Management. Praha: Grada Publishing, 2004. 600s. ISBN 80-247-0495-1 (CS)
DONNELLY J.H., GIBSON J.L., IVANCEVICH J.M. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3 (CS)
VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha, Management Press, 2014, 734 s. ISBN 978-80-726-1274-1. (CS)
BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2. (CS)

Doporučená literatura

MAYLOR, H.; BLACMON, K.L. Researching business and management. New York, Palgrave Macmillan, 2005. 466 s. ISBN 0-333-96407-1. (CS)
GERBER, M. E.: Podnikatelský mýtus: proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s. ISBN 80-7261-092-9 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning