Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Intermédia - letní

FaVU-M2IN-LAk. rok: 2020/2021

Studenti dokončují realizaci závěrečné magisterské práce, včetně její teoretické reflexe.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student realizuje magisterskou práci a je schopen ji obhájit před širokou veřejností.

Prerekvizity

Student musí být schopen samostatně realizovat magisterskou práci, jejíž zadání je konzultováno s vedoucím práce a schváleno Radou studijního programu fakulty.

Doporučená nebo povinná literatura

VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
BALADRÁN, Z., HAVRÁNEK, V. (eds.). Atlas Transformace. Praha: Tranzit, 2009
CÍSAŘ, K. (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet za odevzdání magisterské práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Podstatná rekapitulace dosavadní práce, vlastní příprava diplomové práce.
1) Humor, ironie.
2) Magický obraz.

Cíl

Realizovat magisterský úkol, schopný konkurence na ve svém oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor