Detail předmětu

Pokročilá molekulární biotechnologie

FCH-DCO_MOBAk. rok: 2019/2020

Kurs je zaměřen na využití molekulární biotechnologie při přípravě transgenních organismů, zvláště rostlin. Pozornost je věnována využití transgenních rostlin a živočichů při zvyšování kvality potravin rostlinného a živočišného původu a na jejich využití jako bioreaktorů při produkci významných látek. Část kursu je zaměřena na bezpečnost potravin s obsahem GMO pro zdraví člověka a pro životní prostředí.

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti využití molekulárních biotechnologií (aplikace technik rekombinantní DNA) při přípravě užitečných produktů významných v potravinářství.

Prerekvizity

Absolvování kursů z Biochemie, Mikrobiologie a Molekulární biotechnologie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována především formou individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu je ústní.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Syntéza komerčních produktů pomocí genově modifikovaných mikroorganismů.
2. Manipulace genové exprese u rostlin.
3. Transgenní rostliny odolné vůči biotickému stresu.
4. Transgenní rostliny odolné vůči abiotickému stresu.
5. Zvyšování kvality potravin rostlinného původu s využitím transgenních rostlin.
6. Modifikace množství výživných látek (aminokyseliny, lipidy, vitaminy, železo, fosfor).
7. Modifikace chuti a vzhledu (zabarvení, sladkost, množství škrobu).
8. Rostliny jako bioreaktory (produkce protilátek, polymerů).
9. Fytoremediace.
10. Transgenní živočichové a potraviny.
11. Bezpečnost potravin s obsahem genově modifikovaných organismů.
12. Význam genově modifikovaných organismů pro životní prostředí.
13. Ekonomické aspekty.

Cíl

Cílem přednášek je seznámit studenty s využitím možností molekulárních biotechnologií v potravinářství a medicíně se zaměřením na produkci látek důležitých pro lidský organismus, možnosti využití organismů při produkci potravin a potravinových doplňků. Pozornost je věnována zejména potravinám rostlinného původu a jejich bezpečnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka se realizuje účastí na vybraných přednáškách a konzultacemi k tématům, které vycházejí ze zadání doktorské práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHTP doktorský

    obor DKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program DPCP_CHTP doktorský

    obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný